Jak wygrać w loterii wizowej?

Wróćmy trochę wstecz do loterii, które już się odbyły i porozmyślajmy nad tym, co powinieneś wówczas zrobić, abyś wygrał Zieloną kartę? Było to, podobnie jak i teraz proste: poprawnie wypełnić zgłoszenie, dołączyć fotografię, własnoręcznie podpisać. Włożyć do koperty o właściwych wymiarach i poprawnie napisanym adresem adresata i nadawcy. Kopertę wysłać właściwego dnia (nie wcześniej i nie później). Gdy otrzymasz zawiadomienie o wygranej, należy szybko przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i przesłać je do właściwego urzędu, który je po wstępnym opracowaniu przekaże konkretnej ambasadzie.

Prześledźmy krok po kroku, jak przebiegała procedura udziału w loterii wizowej i jakie kroki mogły stać się przyczyną Twojej przegranej:

1. Wypełnienie zgłoszenia.
2. Wypełnienie rubryk na kopercie.
3. Przesłanie koperty do właściwego urzędu USA.
4. Przyjęcie Twojego zgłoszenia przez właściwy urząd w USA w określonym przedziale czasowym.
5. Skontrolowanie Twojego zgłoszenia przez pracownika właściwego urzędu w USA i, jeśli nie ma w nim błędów, zarejestrowanie i komputerowe opracowanie zgłoszenia do losowania.
6. Program komputerowy wybiera losowo Twój zgłoszenie spomiędzy zgłoszeń innych uczestników. Gratulujemy!
7. Zawiadomienie o wylosowaniu przesłane zostaje na adres podany w zgłoszeniu.
8. Zawiadomienie zostaje Ci doręczone.
9. Przygotowanie kompletu dokumentów i potwierdzeń dla Wydziału Konsularnego Ambasady USA w celu wystawienia wiz imigracyjnych.
10. Przyznanie wiz.

Uważnie przeczytaj podane kroki i zastanów się nad tym, które w ogóle od Ciebie nie zależą a na które nie możesz mieć wpływu...

Odpowiedź być może zaskoczy także Ciebie. Nie masz wpływu tylko na jeden jedyny krok. Oznaczony jest numerem 6! Wszystkie pozostałe zależą od Ciebie.

To, na ile zaangażujesz się we właściwy przebieg pozostałych 9 kroków, będzie decydować o zakwalifikowaniu się do jednej z dwóch kategorii. Do tych, którzy w loterii mogą wygrać, lub do tych, którzy w niej nie wygrają nigdy.

Ci, co wygrali, uważnie wykonywali każdy krok. Ci, co przegrali, przeważnie zdali się w pewnych sprawach na przypadek sądząc, że wszystko jest kwestią szczęścia. Ale i szczęściu trzeba pomagać i usunąć przeszkody, które stoją mu na drodze.

Doświadczenia z ubiegłych lat pokazują, że olbrzymia liczba zgłoszeń, które przyszły w porę pod właściwy adres, jest natychmiast eliminowana z udziału w loterii. W 1998 roku zdyskwalifikowano ponad 1.000.000 zgłoszeń, w loterii z 1999 roku liczba ta wynosiła 2.400.000 a w loterii DV-2002 - ponad 3.000.000 zdyskwalifikowanych zgłoszeń. Jest to ponad jedna trzecia wszystkich zgłoszeń.

Przyczyn jest kilka.

1. Błędy przy wypełnianiu zgłoszenia.
Kandydaci często zapominają o tym (lub nie wiedzą), że zgłoszenie ma być wypełnione drukowanymi literami po angielsku. Bardzo często nalepiają fotografię w niewłaściwy sposób a jeszcze częściej ma ona niewłaściwe wymiary. Około 10% kandydatów zapomina o podpisie.

2. Błędy w przygotowaniu koperty.
Kandydaci zapominają o tym (lub nie wiedzą), że dopuszczalne są tylko czyste koperty o określonym formacie. Adresy muszą być wpisane w ściśle określonym miejscu. Nawet kod pocztowy adresata zależy od miejsca urodzenia kandydata.

3. Błędy w wysyłaniu zgłoszenia pocztą.
Kandydaci zapominają o tym (lub nie wiedzą), że zgłoszenie powinno być wysłany zwykłą pocztą. Zgłoszenia wysłane listem poleconym (z potwierdzeniem o doręczeniu), przez kuriera, czy różne poczty ekspresowe, są natychmiast eliminowane z udziału w loterii. Zgłoszenie jest przesłane za wcześnie lub za późno. Ktoś wysyła (dla pewności?) kilka zgłoszeń - program komputerowy to wykryje. To wszystko prowadzi do dyskwalifikacji uczestnika.

4. Przyjęcie zgłoszenia przez właściwy urząd w USA w określonym terminie.
Termin bywa określony z dokładnością co do minuty. Jeśli zgłoszenie zostało doręczone choćby minutę przed terminem (południem pierwszego dnia okresu przyjmowania zgłoszeń), albo minutę po (południu ostatniego dnia okresu przyjmowania zgłoszeń), zostanie wykluczony z udziału w loterii. Wydaje Ci się, że łatwo jest wpasować się w 30-dniowy termin? Okazuje się, że nie - listy do USA czasem przychodzą w ciągu 7-12 dni, czasem trwa to ponad miesiąc. Jak to będzie w przypadku Twojej przesyłki - kto wie? Uczestnicy także czekają na ten właściwy dzień z wysłaniem przesyłki, potem w zamęcie codziennych spraw o tym zapominają i na wysłanie zgłoszenia jest już za późno. Czekają do następnego roku - i historia się powtarza... Jeśli nie chcesz należeć do tych, którzy się spóźnią, najpierw przeczytaj zasady a potem się zgłoś. Rejestrację do tegorocznej Loterii o Zieloną Kartę DV-2003 już rozpoczęliśmy!

5. Skontrolowanie Twojego zgłoszenia przez pracownika właściwego urzędu w USA i zarejestrowanie właściwie wypełnionego zgłoszenia.
Czy rzeczywiście chcesz, by jeden z pracowników, odpowiedzialnych w Centrum Konsularnym za kontrolę nadesłanych zgłoszeń, był pierwszą osobą, która zobaczy Twoje zgłoszenie? Czy uwierzysz, że jedna trzecia kandydatów (a niemal wszyscy mają średnie lub wyższe wykształcenie) nie jest w stanie nawet na podstawie szczegółowej instrukcji w ojczystym języku wypełnić zgłoszenia bezbłędnie? Jeśli w to nie wierzysz, masz szansę 1:2, że i Twoje zgłoszenie zostanie odrzucone. Jeśli nie zrobiłeś błędu literowego, ale popełniasz systematycznie błąd wynikający z nieuważnego przeczytania zasad loterii, będziesz dyskwalifikowany także w każdej następnej loterii. Powierz kontrolę zgłoszenia innej osobie, najlepiej takiej, która szczegółowo zna zasady tegorocznej loterii wizowej.

6. Program komputerowy metodą losowo generowanych liczb wybiera zwycięzców.
Tu komentarz jest zbędny. Wylosowano Twój zgłoszenie? Gratulujemy, masz szczęście!

Dlaczego niektóre z wylosowanych osób nie dowiadują się, że wygrały?

7. Zawiadomienie o wylosowaniu przesłane zostaje na adres podany we zgłoszenia.
Także podając adres zwrotny ludzie popełniają błędy. Podać możesz jakikolwiek adres, ale jeśli się pomyliłeś, będziesz czekać nadaremnie. Zawiadomienie o wygranej Cię nie znajdzie.

8. Doręczenie zawiadomienia o wylosowaniu w loterii.
Zawiadomienie o wylosowaniu wysyłane jest nie z ambasady ale bezpośrednio z USA. Przesyłane jest zwykłą pocztą - ani listem poleconym, ani ekspresem. Liczba zawiadomień jest zawsze większa niż liczba przyznawanych wiz, ponieważ organizatorzy liczą się z tym, że część wygranych nie spełnia kryteriów przyznawania wiz imigracyjnych, albo że nie zdążą przygotować w porę wszystkich potrzebnych dokumentów.
Dlatego należy na zawiadomienie zareagować szybko lub część dokumentów przygotować wcześniej. Ważne jest również, by podczas Twojej nieobecności pod adresem podanym w zgłoszeniu znajdował się ktoś, kto zawiadomi Cię, że zostałeś wylosowany i że trzeba zacząć pracę nad przygotowaniem dokumentacji. Czy wiesz, że zawiadomienia przeważnie przychodzą na początku sezonu urlopowego?

9. Przygotowanie kompletu dokumentów do wystawienia wizy imigracyjnej.
W zawiadomieniu, które otrzymasz, będzie też szczegółowy spis dokumentów, jakie należy skompletować. Nie zapominaj, że podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych także na tym etapie może prowadzić do odmowy wydania wizy. Dlatego należy dokładnie zapoznać się ze spisem dokumentów i działać możliwie szybko.

Jak się zabezpieczyć, by w ani jednym z tych dziewięciu punktów nie powstały błędy i abyś całą procedurę zakończył punktem 10 - przyznaniem wizy imigracyjnej dla Ciebie i członków Twojej rodziny?

Od Ciebie oczekujemy jednego - nie odkładaj wszystkiego na ostatnią chwilę a wszystkie wymagane dane podaj zgodnie z prawdą. Jeśli się zdecydowałeś, zgłoś się już teraz!