Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Co to jest Zielona Karta, czyli Green Card?
Green Card - to nazwa używana na oznaczenie wizy imigracyjnej do USA. Posiadacz Zielonej Karty uzyskuje prawo stałego pobytu w USA i praktycznie wszystkie prawa, jakie ma obywatel USA, oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego. Może w USA mieszkać, pracować, studiować, swobodnie się poruszać, swobodnie z USA wyjechać i ponownie wjechać bez konieczności uzyskiwania kolejnych wiz. Ma prawo bezwizowego wjazdu do krajów, z którymi USA zawarło odpowiednie umowy (chodzi o ponad 100 krajów). Posiadacz Zielonej Karty uzyskuje prawo do opieki socjalnej, korzystania ze służby zdrowia, ma prawo do kształcenia się i innych świadczeń na warunkach takich jak każdy obywatel USA. Ma prawo być poręczycielem dla swoich krewnych, którzy wystąpią o pozwolenie na pobyt stały w USA.
Zielona Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Aby nie straciła ważności, wystarczy, by jej posiadacz przebywał w USA jedynie przez określony czas. Po pięciu latach od przyznania Zielonej Karty jej posiadacz może wystąpić o przyznanie mu obywatelstwa USA.

Co to jest Diversity Visa (DV) Program?
W 1990 roku w ramach reform w dziedzinie zasad imigracyjnych (Immigration Reform Act) został przez Kongres USA uchwalony Diversity Visa Program, który znany jest w świecie jako "Loteria o Zieloną Kartę" lub "Green Card Lottery". Jednym z celów tego programu jest zwiększenie różnorodności populacji USA a tym samym pomoc w napływie nowych pomysłów i idei. Loteria umożliwi także bardziej równomierny nabór kandydatów z różnych krajów przy równoczesnym ograniczeniu działań administracyjnych. Co roku w Loterii wybranych zostaje 55 000 osób, które otrzymają Zieloną Kartę. Zwycięzcy loterii wybierani są w losowaniu komputerowym przypadkowo z każdego z sześciu regionów świata. Od Loterii DV-2000 zostało z ogólnej liczby 55 000 wiz przydzielanych w ramach programu NCARA wyłączonych 5 000 wiz dla kandydatów z Ameryki Środkowej. Wiza oznaczona jest skrótem DV (Diversity Visa) i datą roczną roku podatkowego, w którym udziela się wiz. Najbliższa Loteria będzie zatem losowaniem wiz DV-2019.

Kto może wziąć udział w tym programie?
Warunki udziału w loterii wizowej spełnia kandydat, który pochodzi z jednego ze wskazanych krajów (Polska do nich nie należy), ma wykształcenie pełne średnie lub co najmniej dwa lata praktyki w zawodzie (który wymaga co najmniej dwuletniego kształcenia) w ciągu ostatnich 5 lat. Jeśli nie spełniasz tych podstawowych warunków, niepotrzebnie będziesz absorbować siebie i organizatorów loterii w USA a także zmniejszysz szanse uzyskania wizy przez tych, którzy mogą ją otrzymać. Udział w loterii nie wymaga znajomości języka angielskiego, nie stawia się graniczeń wiekowych, nie musisz mieć w USA krewnych.

Czy mogą wziąć udział w Loterii DV-2024 obywatele Polski?
Nie jest ważne, czy jest się obywatelem Polski, albo innego państwa. Ważne jest w jakim państwie się dana osoba urodziła. Jeżeli urodziła się w Polsce - w tegorocznej loterii DV-2024 może wziąć udziału.

Ile zgłoszeń można wysłać?
Każdy kandydat ma prawo wysłać tylko jedno zgłoszenie. Jeśli wyśle ich więcej, zostanie z loterii wykluczony.

Jak często mogę brać udział Loterii o Zieloną Kartę?
Dopóki nie wygrasz - co roku. Ograniczeniem jest jedynie możliwość wysłania jednego zgłoszenia rocznie.
Na tym polega różnica miedzy Loterią o Zieloną Kartę jako formą uzyskania wizy imigracyjnej a klasycznym wnioskiem o wizę, składanym w ambasadzie. Jeśli ambasada odrzuciła Twój wniosek o wizę np. turystyczną, poinformuje Cię równocześnie, kiedy najwcześniej możesz się o taka wizę ubiegać ponownie (np. za półtora roku).

Czy małżonkowie mogą wysyłać zgłoszenia oddzielnie?
Każde z małżonków ma prawo wysłać swoje zgłoszenie. Ponieważ oprócz osoby wylosowanej prawo do otrzymania wizy uzyskuje także jego małżonek i dzieci stanu wolnego do lat 21, wysłanie zgłoszeń przez oboje małżonków dwukrotnie zwiększa prawdopodobieństwo wygranej. Dzieci w wieku powyżej 21 lat muszą wysłać zgłoszenie oddzielnie (jeśli są zainteresowane). Dzieci, które ukończyły szkołę średnią, mogą wysłać zgłoszenie niezależnie od rodziców, nawet jeśli nie mają jeszcze 21 lat. Przykład: rodzina, która składa się z dwojga rodziców i dzieci w wieku 10 lat, 19 lat (właśnie uzyskało maturę) i 20 lat (także ze średnim wykształceniem) może wysłać łącznie 4 zgłoszenia.

Czy w loterii wizowej mogą także wziąć udział osoby, które już przebywają w USA lub w innym kraju?
Tak, jest to możliwe. Zapewniamy udział w loterii wizowej także kandydatom, którzy przebywają poza granicami Polski, jeśli spełniają warunki udziału w loterii. Jeśli należysz do takich kandydatów, skontaktuj się z nami natychmiast i nie odkładaj wszystkiego na ostatnią chwilę.

A jeśli już po wysłaniu zgłoszenia ożenię się (wyjdę za mąż)? A jeśli urodzi mi się dziecko - czy i ono dostanie Zieloną Kartę?
Procedura od wysłania zgłoszenia do przyznania Zielonej Karty trwa ponad rok i w ciągu tego czasu w życiu każdego człowieka wiele może się zmienić. Ludzie się żenią, wychodzą za mąż, rodzą się dzieci, niektórzy z nas, niestety, także umierają. Zasady loterii wizowej i przyznawania wiz imigracyjnych uwzględniają to. Jeśli więc ożenisz się, (wyjdziesz za mąż), po wygranej prawo do Zielonej Karty uzyskuje także nowy członek Twojej rodziny. Ważne jest, byś w zgłoszeniu do udziału w loterii podał prawdziwe dane. Jeśli już masz zaplanowany ślub, ale termin wysyłania zgłoszeń go poprzedza, nie możesz swojej narzeczonej podać w zgłoszeniu jako swojej żony. Jeśli zostaniesz wylosowany, wszystkie aktualne dane podasz w ankietach, jakie otrzymasz wraz z zawiadomieniem o wygranej. Jeśli zawiadomienie już przyszło, a ślub jeszcze przed Tobą, wystarczy, gdy niezwłocznie poinformujesz o zmianie stanu cywilnego Centrum Konsularne (adres będzie podany w przesyłce zawiadamiającej o wygranej). Nie może to być jednak później, niż otrzymasz po rozmowie w ambasadzie wizy imigracyjne. Podobne kroki należy poczynić, jeśli urodzi Ci się dziecko.

Moja żona urodziła się w kraju, który nie ma pozwolenia na udział w loterii wizowej. Ja jestem obywatelem kraju dopuszczonego do udziału w loterii. Co robić?
W takim wypadku w loterii możecie wziąć udział oboje, także Twoja żona. W ten sposób zwiększacie swoja szansę. Twoje zgłoszenie opracujemy zgodnie z zasadami loterii tak, by mogły być przyjęte obydwa.

Mogę wziąć udział w loterii wizowej, jeśli nie odbyłem służby wojskowej?
Jedynym kryterium, które wpływa na możliwość udziału w loterii jest uzyskane wykształcenie (ekwiwalent amerykańskiej szkoły średniej) i obywatelstwo kraju, który ma pozwolenie na udział w loterii. Organizatorów loterii wizowej nie interesuje, czy odbyłeś służbę wojskową, czy nie. Możesz wziąć udział.

Jak przebiega program Loterii DV-2024?
Rejestracja do Loterii DV-2024 na naszej stronie jest otwarta. Jeżeli nie chcesz przegapić okazji w DV-2024, prosimy o szybkie przekazanie nam Twoich danych kontaktowych. Prześlemy Ci wiadomość z aktualnymi informacjami o udziale w Loterii. Wszystkie informacje od nas e-mailem otrzymasz w języku polskim. Po opracowaniu Twojego zgłoszenia i kilkustopniowej kontroli jego poprawności dostarczamy zgloszenia w określony sposób do Departamentu Stanu USA (od roku 2000 odpowiedzialnym urzędem jest Centrum Konsularne w stynie Kentucky).
Po komputerowym opracowaniu nadesłanych zgłoszeń i odrzuceniu tych, które nie spełniają wymogów formalnych, odbędzie się losowanie w formie przypadkowego wyboru z baz danych według poszczególnych regionów. Wylosowani (DV-2024) zostaną powiadomieni przez urząd powołany do tego przez rząd USA do końca maja 2023 r. Kolejny krok w procesie udzielania wiz imigracyjnych i Zielonych Kart należy do kompetencji wygranego i właściwego przedstawicielstwa USA.

Kiedy odbędzie się losowanie w Loterii DV-2024?
Podobnie jak w latach ubiegłych losowanie w loterii odbędzie się po opracowaniu wszystkich nadesłanych zgłoszeń. W zależności od ich liczby termin losowania przypadnie na styczeń lub luty 2023 roku.

Jaki wpływ miały na Loterię ataki terrorystyczne na USA z 11 września 2001?
Loteria o Zieloną Kartę jest organizowana na podstawie prawa, które przyjął Kongres USA. Ataki terrorystyczne, z ofiarami i pozostałymi przy życiu członkami ich rodzin, w stosunku do których odczuwamy głębokie współczucie, nie wpłynęły na zasady zakończonych już Loterii DV-2003 i DV-2004. Loterie były kontynuowane na tych samych zasadach, na których zostały wygłoszone. Począwszy od roku DV-2005 został wprowadzony elektroniczny sposób opracowywania zgłoszeń, jednym z celów którego jest wyeliminowanie przeniku osób, znanych ze swoich terrorystycznych zamiarów, jako potencjalnych zwyciązców Loterii. W latach ubiegłych zaczęło się surowsze podejście do zgłoszeń imigracyjnych uczestników z krain, które oznacza się jako krainy popierające terroryzm. Utrudnienia zanotowano również przy udzielaniu innych typów wiz.

Czy istnieją sposoby zwiększenia szans na wygraną w loterii wizowej?
Istnieją tylko dwa sposoby.
1. Jeśli złożą zgłoszenia oboje małżonkowie.
2. Jeśli w fazie przygotowawczej (przygotowanie, opracowanie i wysłanie zgłoszenia) nie popełnisz żadnego błędu, który prowadzi do wykluczenia z loterii.
Gdy już jesteś zakwalifikowany do losowania, nie istnieje żadna szansa wpłynięcia na wynik losowania komputerowego. Wszystkie przyjęte zgłoszenia mają jednakową szansę na wylosowanie.

Ile to wszystko kosztuje?
Ponieważ za udział w loterii wizowej rząd amerykański nie pobiera żadnych podatków, nasze ceny za opracowanie, przygotowanie i włączenie zgłoszeń do loterii nie są wysokie także dla uczestników z Polski. Ich wysokość zmienia się w zależności od daty złożenia zgłoszenia i kursu dolara amerykańskiego. Aktualną wysokość opłat znajdziesz w części, która opisuje nasze usługi. Po wygranej w loterii należy się liczyć z kolejnymi opłatami, związanymi z wystawieniem wiz i podróżą: opłaty za wizy, podatek i opłaty od wylosowanego w loterii (w 2011 roku podatki wynosiłi 819 USD), wnoszone bezpośrednio w ambasadzie lub na konto INS (jeżeli przebywasz w USA), opłaty za tłumaczenie i potwierdzenie notarialne potrzebnych dokumentów, za badania lekarskie. Gdy masz już przyznaną wizę, konieczne są kolejne wydatki: bilet lotniczy, mieszkanie...

Jak wypełnić zgłoszenie?
Szczegółowe instrukcje dotyczące podania danych do zgłoszenia otrzyma osobiście (pocztą) każdy kandydat, który spełnia warunki udziału i zdecyduje się skorzystać z naszych usług. W zgłoszeniu ma być podane: imię, nazwisko, płeć i stan cywilny kandydata, data i miejsce jego urodzenia; imię, nazwisko i płeć męża/żony wraz z datą i miejscem urodzenia; imię i nazwisko dzieci kandydata, które są stanu wolnego i mają mniej niż 21 lat, data i miejsce ich urodzenia, płeć i ilość potomstwa; adres kandydata; kraj pochodzenia; dane pasportowe; zdjęcie dygitalne kandydata i zdjęcia wszystkich wymienionych członków rodziny.
Jeśli postanowisz działać samodzielnie, oprócz danych praktycznych na naszej stronie internetowej wykorzystaj oficjalne informacje na portalu Departamentu Stanu USA, który na okres przed zamknięciem listy kandydatów uruchamia specjalną infolinię (w DV-2003 pod numerem +1 202 331 7199).

Jak sprawdzę, czy zostałem wylosowany? Czy ta informacja znajduje się w Internecie?
Losowanie przebiegnie po opracowaniu zaakceptowanych nadesłanych zgłoszeń na przełomie stycznia i lutego. Wyniki losowania są aktualnie opracowywane. Ambasady ani żadne organy państwowe nie dysponują taką informacją ani jej nie udzielają (ani telefonicznie, ani pisemnie). Oficjalna strona w Internecie z listą wygranych nie istnieje. Niektóre agencje z siedzibą w USA podają listę wylosowanych (tych, którzy zarejestrowali u nich zgłoszenia). My traktujemy te informacje jako poufne i nie publikujemy ich bez zgody samych wygranych.

Kiedy mam się spodziewać zawiadomienia o wygranej?
Zazwyczaj w 6 do 9 miesięcy po zamknięciu loterii wizowej. Zawiadomień dla wygranych DV-2024 należy się spodziewać od 5.5.2023.

Wśród warunków, jakie musi spełniać uczestnik loterii wizowej, wymienia się konieczność posiadania środków na pierwszy okres pobytu. O jaką sumę konkretnie chodzi?
Dokładnej sumy nigdzie się nie podaje. Każdy kandydat oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem różnych czynników (wiek, wykształcenie, zawód, liczebność rodziny itp.). Pieniądze w gotówce (na kontach) i majątek osobisty, którym możesz się wykazać w trakcie rozmowy, to tylko jeden z czynników. Jeśli masz w USA krewnych lub znajomych, mogą oni poręczyć za Twoje zabezpieczenie majątkowe (wypełniając formularz Affidavit of Support) a na wyjazd wystarczą Ci tylko podstawowe środki.

Jaką pracę i mieszkanie zaoferuje mi rząd amerykański po przyjeździe do USA?
Rząd amerykański daje pierwszeństwo posiadaczom Zielonej Karty przed innymi cudzoziemcami w ten sposób, że - podobnie jak obywatelom USA - umożliwia im jednakowy dostęp do pracy, wykształcenia, swobodę poruszania się po USA. Oznacza to, że daje im swobodę w decydowaniu, czy podejmą pracę czy działalność gospodarczą, w decydowaniu, w jakim miejscu w USA się osiedlą. Podobnie jest w przypadku obywateli amerykańskich, dlatego także posiadaczom Zielonej Karty, którzy przybyli do USA, nie zapewnia się pracy czy mieszkania. Ale mamy dobrą wiadomość: obecnie w USA jest duża liczba wolnych miejsc pracy a bezrobocie kilkakrotnie niższe niż w Polsce. Wygranym oferujemy doradztwo w zakresie wyboru właściwej pracy w USA.

Czy urząd imigracyjny może mi odebrać Zieloną Kartę?
Zielona Karta wystawiana jest w USA na czas nieokreślony. W normalnych okolicznościach nikt Ci jej nie odbierze. Problemy mogą mieć tylko ci posiadacze Zielonej Karty, którzy nie planują pozostania w USA. W przypadku przerwania pobytu w USA na okres dłuższy niż jeden rok Zielona Karta przepadnie. W pewnych uzasadnionych przypadkach (studia, służba w siłach zbrojnych itp.) możesz przebywać poza granicami USA dłużej - maksymalnie dwa lata. Uprawnia do tego zezwolenie nazywane też Białym Paszportem ("Returning Rezident Status"), które wystawia urząd imigracyjny (INS) na terytorium USA.

Stąd wróć na stronę główną.