Co to jest Green CardZielona Karta?
Green Card, w tłumaczeniu Zielona Karta – to nazwa przyjęta na oznaczenie wiz imigracyjnych do USA. Posiadacz Zielonej Karty uzyskuje prawo stałego pobytu w USA i większość innych praw, jakie ma obywatel USA, w zasadzie oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego. Może w USA mieszkać, pracować, studiować, swobodnie się przemieszczać, swobodnie z USA wyjechać i znów wjechać bez konieczności uzyskiwania kolejnych wiz. Ma prawo bezwizowego wjazdu do krajów, z którymi USA zawarło odpowiednie umowy (dotyczy to ponad 100 krajów). Posiadacz Zielonej Karty uzyskuje prawo do opieki socjalnej, zdrowotnej, prawo do kształcenia się oraz innych świadczeń na warunkach dostępnych dla obywateli USA. Ma prawo być poręczycielem dla swoich krewnych, którzy wystąpią o pobyt stały w USA. Zieloną Kartę wydaje się na czas nieokreślony. Aby nie przepadła, wystarczy, by jej posiadacz przebywał w USA przez określony czas. Po pięciu latach od udzielenia Zielonej Karty jej posiadacz może wystąpić o przyznanie obywatelstwa USA.

Co to jest Loteria o Zieloną Kartę (Green Card Lottery)?
W przebiegu całej swojej historii Stany Zjednoczone są krajem, którego liczba ludności rośnie w dużym stopniu dzięki imigrantom. Polityka rządu USA także obecnie jest zorientowana na wspieranie imigracji. Z wielu przyczyn napływ imigrantów do USA z różnych części świata jest nierównomierny. Dlatego w 1990 roku w ramach reform prawa imigracyjnego (Immigration Reform Act) został przez Kongres USA uchwalony Diversity Visa Program, który znany jest w świecie jako “Loteria o Zieloną Kartę”, “Green Card Lottery” lub loteria wizowa. Jednym z celów tego programu jest zwiększenie różnorodności populacji USA a tym samym pomoc w napływie nowych pomysłów i idei. Loteria umożliwi także bardziej równomierny nabór kandydatów z różnych krajów przy równoczesnym ograniczeniu działań administracyjnych. Co roku w loterii wizowej wybranych zostaje 50 000 osób, które otrzymają Zieloną Kartę. Zwycięzcy loterii wybierani są przez losowanie komputerowe, w którym uczestniczą zainteresowani z sześciu regionów świata. O zwycięstwie decyduje przypadek. Wiza oznaczona jest skrótem DV (Diversity Visa) i datą z rokiem, który oznacza rok podatkowy, w którym przyznaje się wizy. Najbliższa loteria, do której rozpoczęliśmy zapisy, jest zatem loterią o wizy DV-2024. Osoby zainteresowane udziałem w Loterii, które urodziły się w Polsce, mogą wziąć udziału w tegorocznym losowaniu.

Jak zdobyć Zieloną Kartę?
Na naszej stronie można uzyskać informacje o Zielonej Karcie oraz dowiedzieć się, jakie usługi dostępne w Polsce, umożliwią Ci skuteczne włączenie się do Loterii o Zieloną Kartę. Informujemy też o tym, jak zdobyć Zieloną Kartę bez udziału w loterii wizowej. Wszystkie dane przytoczone są w oparciu o oficjalne informacje rządu USA i instytucji państwowych USA. Korzystamy też z doświadczeń osób, które wylosowane zostały w loterii wizowej.

“Szczęście sprzyja tym, którzy są nań przygotowani.” – Louis Pasteur