Nasz serwis

Aby Twój udział w Loterii o Zieloną Kartę był skuteczny, opracowaliśmy kompleks usług, przeznaczonych przede wszystkim dla mieszkańców Polski. Jeżeli zdecydujesz się z nich skorzystać, Twoje zgłoszenie, które opracujemy na podstawie Twoich danych, będzie bezbłędnie wypełnione, w porę przesłane i włączone do loterii. Zasady loterii zmieniają się co do pewnych szczegółów, czego przy opracowywaniu zgłoszeń ściśle przestrzegamy. Wszystkie zgłoszenia przechodzą przez dokładną kontrolę jeszcze na naszym terenie. Wszystkie fakty, które mogłyby być powodem wykluczenia zgłoszenia, sprawdzamy - dlatego ważne jest podanie pełnych danych umożliwiających kontakt. Zasady loterii zmieniły się w 2000 roku, kiedy to rząd USA postanowił otworzyć nowe centrum do spraw loterii w stanie Kentucky, w roku 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011,2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a ostatni raz były aktualizowane w 2020 roku.
Rejestracju do tegorocznej Loterii DV-2024 już rozpoczęliśmy. Jeżeli nie chcą Państwo przegapić okazji, prosimy przekazanie nam Waszych danych kontaktowych.

Co wchodzi w zakres naszych usług?

Bezpłatne informowanie o Loterii o Zieloną Kartę, warunkach udziału w niej i związanej z tym problematyce
Ścisła kilkustopniowa kontrola danych w ankiecie w celu wykluczenia jakichkolwiek błędów w zgłoszeniu
Kontrola spełniania podstawowych kryteriów udziału w loterii
Przygotowanie i opracowanie fotografii cyfrowych
Przygotowanie i opracowanie oficjalnego zgłoszenia
Finalne kompletowanie zgłoszenia
Złożenie zgłoszeń zgodnie z zasadami udziału w loterii dokładnie w oznaczonym terminie
Monitorowanie odbioru zgłoszeń do udziału w loterii
Monitorowanie przebiegu loterii
Informowanie uczestników na bieżąco o przebiegu loterii i kolejnych krokach
Wstępne konsultacje dla wylosowanych w loterii i rady co do kolejnych działań prowadzących do otrzymania Zielonej Karty

Jakość usług zapewnia specjalnie opracowany i sprawdzony program komputerowy, który nie pozwala na wystawienie błędnego zgłoszenia nawet na podstawie niepełnych danych. Członkowie zespołu, którzy pracują nad tym projektem, byli szkoleni w USA.

Nasze usługi oferujemy za pośrednictwem tej witryny przede wszystkim dla osób mieszkających w Polsce (nawet gdy są obywatelami innych państw), ale także dla mieszkańców innych krajów. Przesyłanie ankiet, zgłoszeń i informacji odbywa się bezpośrednio w Polsce, kontaktujemy się z Tobą w języku polskim, angielskim (jeśli Ci to bardziej odpowiada, także po słowacku, czesku lub rosyjsku). W fazie wstępnej potrafimy operatywnie rozwiązywać ewentualne problemy, które mogą się pojawić.

Rejestracja do Loterii DV-2024 na www.greencard.com.pl jest zamknięta.


A jeśli wygrasz?

Wylosowanym w loterii oferujemy kolejne usługi, które upraszczają procedurę przygotowania dokumentacji koniecznej do wystawienia wiz. Miałeś szczęście? Poinformuj się osobiście! Usługi te świadczymy także wylosowanym, którzy włączyli się do loterii przez biura rejestracyjne w USA.

Decyzja o wyjeździe to skomplikowany krok. Rady fachowców mogą Ci w podjęciu tej decyzji jedynie pomóc.