Ako uspieť v Lotérii

Vráťme sa trochu nazad k lotériám, ktoré už prebehli a zamyslime sa nad tým, čo bolo treba urobiť, aby ste vyhrali Zelenú kartu? V popise sa venujeme podmienkam platným pre podávanie prihlášok poštou, ale základné princípy zostali zachované aj teraz, pri elektronickom podávaní.
Bolo to, podobne ako teraz, jednoduché: SPRÁVNE vyplniť prihlášku, pripojiť fotografie, vlastnoručne podpísať. Vložiť do poštovej obálky SPRÁVNYCH rozmerov so SPRÁVNE vyplnenou adresou adresáta aj odosielateľa. Obálku odoslať v SPRÁVNY deň (nie skôr, ale ani nie neskôr). Keď Vám príde oznam o výhre, treba RÝCHLO pripraviť všetky potrebné dokumenty a zaslať ich na príslušný orgán, ktorý ich po predbežnom spracovaní poskytne konkrétnemu Veľvyslanectvu.

Pozrime sa krok za krokom, ako postupuje proces účasti v Lotérii a aké kroky by sa mohli stať príčinou Vášho neúspechu:

1. Vyplnenie prihlášky.
2. Vyplnenie obálky.
3. Odoslanie obálky na príslušný úrad v USA.
4. Príjem Vašej obálky príslušným úradom v USA v určenom časovom intervale.
5. Kontrola Vašej prihlášky pracovníkom príslušného úradu v USA a ak v ňom nie sú chyby, zaregistrovanie a počítačové spracovanie prihlášky do Losovania.
6. Počítačový program vyberá náhodne Vašu prihlášku spomedzi iných účastníkov. Blahoželáme!
7. Oznam o vyžrebovaní je odoslaný na adresu, ktorú ste uviedli v prihláške.
8. Oznam je Vám doručený.
9. Príprava sady dokumentov a potvrdení pre Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva USA za účelom vystavenia vstupných víz.
10. Udelenie víz.

Pozorne si prečítajte uvedené kroky a porozmýšľajte nad tým, ktoré od Vás vôbec nezávisia a ktoré nemôžete ovplyvniť...

Odpoveď možno prekvapí aj Vás. Ovplyvniť nemôžete iba jeden jediný krok. Má číslo 6! Všetky ostatné závisia od Vás.

To, ako si dáte záležať na tom, aby ostatných 9 krokov prebehlo vo Vašom prípade úspešne, bude rozhodovať o tom, do ktorej kategórie sa dostanete. K tým, ktorí Lotériu môžu vyhrať, a k tým, ktorí ju nevyhrajú nikdy.

Tí, čo vyhrali, sa pozorne zaoberali každým krokom. Tí, čo neuspeli, zvyčajne ponechali niektoré veci náhode s myšlienkou, že všetko je vec Šťasteny. Avšak aj šťastiu treba pomôcť a odstrániť prekážky, ktoré na ceste k nemu stoja.

Skúsenosti z minulých rokov ukazujú, že obrovské množstvo prihlášok, ktoré došli načas na správnu adresu, je ihneď z účasti v Lotérii diskvalifikovaných. V roku 1998 diskvalifikovali viac ako 1.000.000 žiadostí, v Lotérii roku 1999 to bolo 2.400.000, v poslednej lotérii to bolo až 3.000.000 diskvalifikovaných žiadostí. Je to viac ako tretina všetkých účastníkov.

Má to niekoľko príčin.

1. Chyby pri vypĺňaní prihlášky.
Záujemcovia často zabúdajú na to (alebo nevedia), že prihláška má byť vyplnená tlačenými písmenami, po anglicky. Veľmi často lepia fotografie nesprávnym spôsobom a ešte častejšie nesprávnych rozmerov. Asi 10% ľudí zabúda na podpis.

2. Chyby pri príprave obálky.
Záujemcovia zabúdajú na to (alebo nevedia), že prípustné sú len čisté obálky určitého intervalu rozmerov. Adresy musia byť uvedené v presne určenom formáte. Dokonca aj poštové smerové číslo adresáta závisí od rodiska účastníka.

3. Chyby pri podaní prihlášky poštou.
Záujemcovia často zabúdajú na to (alebo nevedia), že podanie môže byť uskutočnené iba obyčajnou poštou. Žiadosti, odoslané doporučene, s potvrdenkou o doručení, kuriérom, či rôznymi expresnými službami, sú ihneď vyradené z účasti. Prihláška je odoslaná neskoro, alebo príliš skoro. Niekto podáva (pre istotu?) viac prihlášok - počítačový program na to príde. Toto všetko vedie k diskvalifikácii účasti.

4. Príjem prihlášky príslušným úradom v USA v určenom termíne.
Termín býva určený s presnosťou na minúty. Ak je prihláška doručená hoci len minútu pred termínom (poludním prvého dňa obdobia príjmu prihlášok), alebo minútu po (poludní posledného dňa obdobia príjmu prihlášok), bude z účasti v Losovaní vylúčená. Zdá sa Vám, že je jednoduché trafiť sa do 30-dňového termínu? Veru nie - listy do USA niekedy prichádzajú za 7-12 dní, inokedy to trvá aj vyše mesiaca. Ako to bude v prípade Vašej samostatnej zásielky - kto vie? Účastníci tiež často čakajú na ten správny deň na podanie obálky, potom naň v chvate bežného života zabúdajú a prihlášku je už odoslať neskoro. Čakajú  ďalší rok - a história sa opakuje...

5. Kontrola Vašej prihlášky pracovníkom príslušného úradu v USA a zaregistrovanie správne vyplnenej prihlášky.
Skutočne chcete, aby bol jeden z pracovníkov, zodpovedných v Konzulárnom centre (prípadne Národnom vízovom centre) za kontrolu došlých prihlášok prvou osobou, ktorá uvidí Vašu prihlášku? Uveríte tomu, že tretina záujemcov (a skoro všetci majú ukončenú strednú alebo vysokú školu) nie je schopná ani na základe podrobného návodu v rodnom jazyku vyplniť prihlášku bez chýb? Ak tomu neveríte, máte šancu 1:2, že aj Vaša prihláška bude vyradená. Ak ste nespravili iba preklep, ale robíte systematickú chybu, vyplývajúcu z nedostatočného preštudovania pravidiel Lotérie, tak budete diskvalifikovaní aj pri každej ďalšej Lotérii. Zverte kontrolu prihlášky inej osobe, najradšej tomu, kto podrobne pozná pravidlá tohtoročnej Lotérie.

6. Počítačový program metódou náhodne generovaných čísel vyberá výhercov.
Tu sú komentáre zbytočné. Vybrali Vašu prihlášku? Blahoželáme, máte šťastie!

Prečo sa niektorí výhercovia nedozvedia, že vyhrali?

7. Oznam o výhre je odoslaný na adresu, ktorú ste uviedli v prihláške.
Aj pri uvedení spiatočnej adresy ľudia robia chyby. Uviesť môžete akúkoľvek adresu a ak ste sa pomýlili, budete márne čakať. Oznam o výhre Vás nenájde.

8. Doručenie oznamu o vylosovaní v Lotérii.
Oznam o vylosovaní nie je zasielaný z Veľvyslanectva, ale priamo z USA. Posielaný je bežnou poštou - ani doporučene, ani expresne. Počet oznámení je vždy väčší, ako počet prideľovaných víz, pretože organizátori rátajú s tým, že časť výhercov nespĺňa kritériá na pridelenie prisťahovaleckých víz, alebo že nestihnú načas pripraviť všetky potrebné dokumenty.
Preto je potrebné, aby ste na oznam rýchlo reagovali, alebo aby ste si časť dokumentov pripravili vopred. Taktiež je dôležité, aby ste počas Vašej neprítomnosti na adrese, ktorú ste uviedli v prihláške, zabezpečili prítomnosť osoby, ktorá Vám dá vedieť o tom, že ste vylosovaný a že treba začať pracovať nad prípravou dokumentácie. Viete, že oznamy prichádzajú väčšinou na začiatku dovolenkového obdobia?

9. Príprava sady dokumentov pre vystavenie prisťahovaleckých víz.
V ozname, ktorý dostanete bude aj podrobný zoznam dokumentov, ktoré musíte pripraviť. Nezabúdajte na to, že nepravdivé a neúplné vyplnenie požadovaných údajov aj v tejto etape môže viesť k tomu, že dostanete odmietnutie pri vystavení prisťahovaleckých víz. Preto sa s dokumentáciou zoznámte pozorne a snažte sa postupovať čo najrýchlejšie.

Ako zabezpečiť, aby ani v jednom z týchto deviatich bodov nevznikli chyby a aby ste aj Vy celý proces ukončili bodom 10 - udelením prisťahovaleckých víz pre Vás, aj pre členov Vašej rodiny?

Pomôžeme Vám. Naše služby boli vyvinuté, pripravené a overené tak, aby zabezpečili odstránenie všetkých chýb, ktorých sa zvyčajne samostatní záujemcovia o Zelenú kartu dopúšťajú. Ručíme za to, že Vaša prihláška bude 100% správne vyplnená, načas a správnym spôsobom doručená na príslušné miesto a teda sa aj zúčastní Losovania o Zelenú kartu.
To, čo sa žiada od Vás, je - neodkladať všetko na poslednú chvíľu a všetky požadované údaje vyplniť pravdivo. Ak ste sa rozhodli, prihláste sa už teraz!