Naše služby

Na to, aby ste sa mohli úspešne zúčastniť Lotérie o Zelenú kartu, sme vypracovali komplex služieb, určených v prvom rade pre obyvateľov Slovenskej republiky, nezávisle od ich pôvodu. Ak sa rozhodnete využiť ich, Vaša prihláška, ktorú zostavíme na základe Vašich údajov, bude bezchybne vyplnená, načas podaná a zaradená do Lotérie. Pravidlá Lotérie sa v detailoch menia, čo pri spracúvaní prihlášok prísne zohľadňujeme. Všetky prihlášky prechádzajú prísnou kontrolou ešte na našom území. Všetky skutočnosti, ktoré by mohli byť dôvodom k vyradeniu, si overujeme - preto je dôležité, aby ste poskytli správne a úplné kontaktné údaje. Pravidlá Lotérie sa menili v r.2000, keď Vláda USA rozhodla o otvorení nového centra na spracovanie Lotérie v štáte Kentucky, v r.2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2010, 2011, 2016, 2017 a ostatný raz boli významnejšie upravené v septembri 2019.

Čo vchádza do komplexu našich služieb?

Bezplatné informovanie o Lotérii o Zelenú kartu, podmienkach účasti v nej a súvisiacej problematike
Dôsledná niekoľkostupňová kontrola údajov v dotazníku za účelom vylúčenia akýchkoľvek chýb v prihláške
Kontrola splnenia základných kritérií na účasť v Lotérii
Príprava, úpravy a spracovanie digitálnych fotografií
Príprava a spracovanie oficiálnej prihlášky
Finálna kompletácia prihlášky
Podanie prihlášok spôsobom určeným pravidlami účasti v Lotérii presne v určenom termíne
Monitoring príjmu prihlášok do Lotérie
Monitoring priebehu Lotérie
Priebežné informovanie účastníkov o priebehu Lotérie a následných krokoch
Inicializačná konzultácia pre výhercov Lotérie a poradenstvo pre ďalší postup pri vybavovaní Zelenej karty

Kvalitu služieb zabezpečuje okrem osobného prístupu aj špeciálne vyvinutý a overený počítačový program, ktorý nedovoľuje vystaviť chybnú prihlášku ani na základe neúplných dát. Systém už bol adaptovaný na zmeny aplikované v DV-2021. Členovia tímu, pracujúci na tomto projekte, boli školení v USA.

Naše služby poskytujeme v prvom rade pre osoby, žijúce v Slovenskej republike (aj keď sú občanmi iných štátov). Zasielanie dotazníkov, prihlášok a informácií prebieha priamo na Slovensku, komunikujeme s Vami v slovenskom jazyku (ak Vám to viac vyhovuje, aj v niektorých svetových jazykoch). V prípravnej fáze tak dokážeme operatívne riešiť prípadné problémy, ktoré sa u Vás môžu vyskytnúť. V prípade potreby uskutočňujeme osobné konzultácie. Zároveň eliminujeme náklady (poštovné, telefonické, prekladateľské), ktoré v minulosti mali účastníci, využívajúci samostatne služby registračných miest a agentúr umiestnených priamo v USA.
Vypracované postupy nám umožňujú zabezpečiť Vašu účasť v Lotérii, aj keď sa pre ňu rozhodnete počas posledných dní príjmu prihlášok v USA. Neodkladajte to však na poslednú chvíľu - náklady by boli o dosť vyššie. Pretože proces spracovania prihlášok je časovo náročný, zvýhodnení budú tí, ktorí sa zapoja včas.

Registrácia do najbližšieho ročníka Lotérie DV-2022 na našej stránke už začala, prebieha predbežná registrácia, po ktorej získate bezplatné informácie o podmienkach štartu a pravidlách pripravovaného ročníka. Ak sa rozhodnete pre využitie našich služieb, bez ďalšieho vyplňovania sa zaradíte medzi prvých účastníkov Lotérie hneď po jej oficiálnom začiatku. Po vyplnení údajov do predbežnej prihlášky budete mať ešte niekoľko mesiacov času na prípravu podľa našich pokynov a na zaslanie fotografií na spracovanie. Vaše rozhodnutie zbytočne neodkladajte a prihláste sa, vyčkávanie na "Last Moment" v tomto prípade nie je výhodné.

V zmysle pravidiel Lotérie sú v prihláškach zahrnuté aj Vaše slobodné deti mladšie ako 21 rokov.

Aké sú výhody zapojenia sa počas predbežnej etapy? V prvom rade ihneď získavate istotu v tom, že po potvrdení Vašeho záujmu bude Vaša prihláška zaradená do aktuálneho ročníka Lotérie medzi prvými. Získavate viac času na prípravu fotografií. Ak často cestujete, alebo ste časovo vyťažení - nezabudnete v časovom strese na registráciu. Môžete využiť aj doručenie klasických papierových fotografií namiesto digitálnej fotografie v súbore, čo je pre niekoho zložité.
Poskytujete nám viac času na kontrolu, spracovanie a úpravu do formy, požadovanej pravidlami, čo nám umožňuje poskytnúť Vám výhodnejšiu cenu za poskytnuté služby. K spracovaniu Vašej prihlášky pristupujeme ihneď po tom, ako zašlete svoju prihlášku z našej stránky.
Nevýhodou je, že v prípade zmien v pravidlách na poslednú chvíľu (za posledných 16 rokov sa to stalo len raz), alebo pri zmene Vašeho rodinného stavu, budeme od Vás potrebovať doplnkové informácie. Naopak, výhodou etapy LastMinute je, že pravidlá sa už nemenia, ale všetko musíte urobiť rýchlo v podmienkach, keď sa pod návalom žiadostí môže registračný systém preťažiť. Ak sa oneskoríte, Vaša prihláška bude presunutá do ďalšieho ročníka.

Ak ste využili naše služby a zúčastnili sa minulej lotérie DV-2021, tu sa prihlasujte iba na základe pokynov o podrobnostiach a individuálnych výhodách a termínoch, ktoré od nás dostanete e-mailom počas septembra 2020. Držte prosím Váš mailbox pripravený a nepreplnený. Dostanete do neho pokyny k akcii.

Čo ak vyhráte?

Pre výhercov Lotérie poskytujeme ďalšie služby, ktoré zjednodušujú proces prípravy dokumentácie, potrebnej na vystavenie víz. Mali ste to šťastie? Informujte sa osobne! Tieto služby poskytujeme aj výhercom zo Slovenska, ktorí sa zapojili do Lotérie cez registračné miesta v USA.

Rozhodnutie o vycestovaní je zložitý krok. Rady odborníkov Vám pri tomto rozhodovaní môžu iba pomôcť. Viac o princípoch a pohnútkach pre poskytovanie našich služieb podpory sa dočítate aj tu.

Tu sa vrátite na titulnú stránku.