Odpovědi na nejčastejší otázky

Co je to Zelená karta, anebo Green Card?
Green Card - je název, který se používá pro přistěhovalecká víza do USA. Majitel Zelené karty získává právo na trvalý pobyt na území USA a většinu ostatních práv, které mají občané USA, kromě práva volit a být volen. Držitel Zelené karty může v USA žít, pracovat, studovat, volně se pohybovat, svobodně z USA vycestovat a znovu přicestovat bez potřeby získávání dalších víz. Má právo bezvízového vstupu do zemí, s kterými USA uzavřely odpovídající smlouvy (je to více než 100 zemí).
Držitel Zelené karty získá právo na sociální zabezpečení, zdravotní služby, vzdělání a jiná zabezpečení za stejných podmínek, jako občané USA. Zelená karta se vydává na neomezenou dobu. Aby neztratila platnost je postačující, aby se její držitel zdržoval v USA alespoň omezenou dobu. Po pěti letech od udělení má držitel Zelené karty právo požádat o udělení občanství USA.

Co je Diversity Visa (DV) Program?
V roce 1990 byl v rámci reforem imigračních pravidel (Immigration Reform Act) Kongresem USA vyhlášen Diversity Visa Program, který je ve světě znám jako "Loterie o Zelenou kartu", "Green Card Lottery" nebo vízová loterie. Jednou z úloh tohoto programu je zvýšit různorodost populace USA a pomoci takovým způsobem přílivu nových nápadů a myšlenek. Zároveň Loterie umožní rovnoměrněji rozložit spektrum zájemců z různých zemí při snížených nárocích na administratívu. Každý rok je v Loterii vybraných kolem 55 000 lidí (všetně 5 000 víz přidělovaných na základě programu NCARA), kterým je udělena Zelená karta. Vítězové loterie jsou vybráni při počítačovém losování NÁHODNĚ z jedné ze šesti zeměpisných oblastí. Víza jsou označována zkratkou DV (Diversity Visa) a finančním rokem přidělování víza. Příští losování tedy bude o víza DV-2023.

Kdo se může zúčastnit tohoto programu?
Podmínky pro účast v Loterii splňuje žadatel, který pochází z jedné z
povolených zemí (Česká republika je mezi nimi), má ukončené středoškolské vzdělání, anebo má nejméně dva roky praxe v odboru (který si vyžaduje alespoň dvouletou přípravu) po dobu posledních 5 let. Nevyhovujete-li těmto základním podmínkám, zbytečne zatížíte sebe i organizátory Loterie z příslušných státních úřadů USA a snížíte šanci získat víza těm, kteří je mohou obdržet. Pro účast v Loterii není potřebné ovládat anglický jazyk, nejsou kladeny věkové hranice, nemusíte mít v USA příbuzné.

Kolik přihlášek mohu podat?
Každý žadatel má nárok jenom na jednu přihlášku. Při podání několika přihlášek bude žadatel z účasti v Loterii vyloučen. Tato skutečnost se důsledně kontroluje, například, v loterii DV-2003 bylo množství již vylosovaných výherců vyloučeno z loterie, protože se dodatečně dokázalo neoprávněné podání většího počtu přihlášek. Elektronický způsob zpracování, který je zaveden od Loterie DV-2005 umožní odhalení podobných "účastníků" ve velice krátké době.

Jak často se mohu zúčastnit Loterie o Zelenou kartu?
Pokud nevyhrajete, tak každý rok. Omezení je kladeno jenom na jednu přihlášku do Loterie ročně.
V tom je rozdíl mezi Loterií o Zelenou kartu jako formou získaní přistěhovaleckých víz a klasickým žádáním o víza na Velvyslanectví. Jestli-že Vám Velvyslanectví nevyhoví, například při vydání turistických víz, zároveň Vám sdělí, kdy nejdříve můžete o takovéto vízum žádat znovu (např. o 1 a půl roku).

Mohou manželé podávat přihlášku každý sám?
Každý manžel má právo podat vlastní přihlášku. Protože kromě vylosovaného získavá právo na přidělení víz také jeho manžel a svobodné děti do 21 let, podání přihlášek oběma manžely dvakrát zvyšuje pravděpodobnost výhry. Děti nad 21 let musí podávat přihlášku samostatně (mají-li zájem). Děti, které ukončily střední školu, mohou podat přihlášku nezávisle na rodičích, i když ještě nedosáhly 21 let. Příklad: rodina, která má dva rodiče a děti ve věku 10 let, 18 let (právě po maturitě) a 19 let (také se střední školou) může podat celkově 4 přihlášky.

Mohou se zúčastnit Loterie osoby, které jsou již v USA, anebo jinde v zahraničí?
Ano, je to možné. Zabezpečujeme účast v Loterii také pro žadatele kteří se nacházejí mimo Českou republiku, pokud splňují kritéria pro zařazení do Loterie. Patříte-li k takovým zájemcům,
kontaktujte nás ihned po vyhlášení Loterie a neodkládejte všechno na poslední chvíli.

Co když se po podání přihlášky ožením (vdám)? Co když se mi narodí dítě - dostane také Zelenou kartu?
Proces od podání přihlášky po udělení Zelené karty je delší než jeden rok a za takovou dobu se v životě každého človeka může leccos změnit. Lidé se žení, vdávají, děti se rodí, někteří z nás, žel umírají. Pravidla loterie a udělování vstupních víz s tim počítají. Když se oženíte (vdáte), po výhře získavá právo na Zelenou kartu také Váš nový člen rodiny. Podstatné je, abyste v přihlášce do Loterie uvedli pravdivé údaje. Máte-li svatbu již naplánovanou, ale termín podání přihlášek je před ní, nemůžete svoji nastávající uvést v přihlášce jako Vaši manželku. Když Vás vylosují, všechny aktuální informace uvedete do dotazníků, které Vám doručí pošta spolu s oznámením o výhře. Došlo-li Vám již oznámení o výhře a vy máte právě před svatbou, stačí když sdělíte bez zpoždění změnu rodinného stavu do Konzulárního Centra v Kentucky (adresu dostanete ve Vašem výherním balíčku). Ale - nesmí to být později, než dostanete po interview na Velvyslanectví vstupní víza. Stejné kroky podniknete, když se Vám narodí dítě.

Moje manželka se narodila v zemi, která nemá povolenou účast v Loterii. Já jsem občan země, která účast povolenou má. Jak postupovat?
V takovémto případě se Loterie můžete zúčastnit oba, Vaše manželka rovněž. Můžete tak zvýšit svoji šanci. Vaši přihlášku zpracujeme ve smyslu pravidel Loterie tak, aby byly přijaty obě.

Můj životní partner je stejného pohlaví jako já. Můžeme se účastnit Loterie?
Počínaje Loterií DV-2015 platí pro registrované partnery stejného pohlaví stejné podmínky jako pro manžele. Pokud je Váš partnerský svazek oficiálně zaregistrován, může se účastnit Loterie jeden z Vás (nebo oba) a pokud vyhraje, Zelená karta bude udělena i druhému partneru. Vo formuláři přihlášky na této stránce uveďte svého partnera jako manžela a do poznámky uveďte jeho pohlaví (z důvodů vyloučení chzb je standartně nastaveno různé pohlaví partnerů). Pokud podáte dvě přihlášky (zvolte si výhodnější způsob "za manželský pár"), můžete tak zvednout svoji šanci. Pokud máte děti (biologické někoho z Vás, adoptované) - musíte je uvést v přihlášce a Zelenou kartu obdrží i děti.

Mohu se Loterie zúčastnit, když jsem neabsolvoval vojenskou službu?
Jediným kriteriem, které ovlivňuje právo zúčastnit se Loterie, je dosažené vzdělání (ekvivalent americké střední školy – high school) a příslušnost k zemi, která má povolenou účast v Loterii. Organizátory Loterie nezajímá, jestli jste absolvovali vojenskou službu, nebo ne. Zúčastnit se můžete.

Jak probíhá program Loterie DV-2023?
Registrace do Loterie DV-2023 byla na naší stránce otevřena! Pokud se rozhodnete zúčastnit aktuální Loterie a využít našich služeb, přihlašte se již teď v předběžné etapě. Zašleme Vám mailem podrobné pokyny, můžete se zapojit čistě elektronicky. Všechny informace od nás dostáváte v češtině. Po zpracování Vaší přihlášky a několikastupňové kontrole její správnosti přepravujeme přihlášky určeným způsobem elektronicky Státnímu Departmentu USA (příslušným úřadem je od roku 2000 Konzulární centrum v státě Kentucky).
Všichni účastníci obdrží od nás informaci o přijetí přihlášky do Loterie. Po počítačovém zpracování došlých přihlášek a vyřazení těch, které nevyhověly formálním požádavkům, proběhne losování formou náhodného výběru z počítačových databáz podle jednotlivých regiónů světa. Výherci Loterie DV-2024 budou uvědoměni elektronicky v průběhu května r.2023. Ďalší postup při udělování vstupních víz a Zelených karet je v kompetenci výherce a příslušného zastupitelského úřadu USA. I v této etapě Vám budeme nápomocni.

Kdy proběhne losování Loterie DV- 2024?
Losování proběhne po zpracování všech došlých přihlášek. Podle jejich množství bude termín losování v lednu nebo únoru 2023.

Kdy se mohu přihlásit do Loterie DV-2024?
Příjem přihlášek do Loterie DV-2023 byl ukončen, na naší stránce je již otevřen předběžný příjem přihláše do ročníku DV-2024. Registrace do Loterie DV-2024 na této stránce je již otevřena.--> , právě probíhá její zvýhodněná úvodní etapa. Chcete-li se zapojit do Loterie DV-2024 a nechcete na to v návalu běžných povinností zapomenout, přihlašte se již dnes ve zvýhodněné úvodní etapě - zde vyplňte Vaše kontaktní data a přihlašte se.

Jaký měly vliv teroristické útoky na USA z 11.9. na letošní Loterii o Zelenou kartu?
Pozůstalým obětí teroristických útoků z 11.září vyjádřujeme hlubokou soustrast. Loterie o Zelenou kartu je pořádána Vládou USA na základě zákona a Loterie DV-2003 a DV-2004 pokračovaly nadále beze změn podle vyhlášených pravidel. Od ročníku DV-2005 se zavedl elektronický způsob zpracování přihlášek (Electronic Diversity Visa), jednou z úloh kterého je vyloučení průniku osob, známých svými teroristickými záměry, jako potenciálních výherců Loterie. Zpřísněny byly také pravidla přidělování jiných typů víz. Teroristické činy v r.2016 přiměli orgány USA uvažovat o výraznějších změnách ve vizové Loterie. Pokud dojde ke změnám, bude to na základě zákonních Aktů, kterých příprava může trvat několik měsíců.

Existují způsoby jak zvýšit šance na výhru v loterii?
Existují jenom dva způsoby.
1. Podají-li přihlášky oba manželé.
2. Když se v přípravné fázi (příprava, zpracování a podání přihlášky) nedopustíte žádné chyby, která by vedla k vyloučení z Loterie. K tomu Vám dopomohou naše zkušenosti.
Když již jste zařazen do slosování, žádná šance ovlivnit náhodné počítačové losování neexistuje. Všechny přihlášky, které jsou přijaty, mají stejnou šanci na vylosování.

Kolik to všechno stojí?
Protože za účast v Loterii americká vláda nevybírá žádnou státní daň, naše poplatky za zpracování, přípravu a logistiku přihlášek do Loterie nejsou vysoké ani pro účastníky z České republiky (resp. Slovenské republiky). Jejich výše se mění podle data podání přihlášky a kurzu amerického dolaru. Aktuální výši poplatku najdete v části, která popisuje naše služby ("Jak Vám pomůžeme"). Po výhře v loterii je třeba počítat s dalšími poplatky, spojenými s vystavením víz a s cestou: poplatky za víza, státní daň a poplatky pro výherce Loterie (v r. 2002 byly veškeré poplatky 435 USD, od roku 2010 - 819 USD, od r.2013 - 330 USD), hrazené přímo na Velvyslanectví, anebo na účet USCIS (jste-li v USA), poplatky za překlad a ověření potřebných dokumentů, za lékařskou prohlídku. Když Vám již jsou přiděleny víza, následují další výdaje: letenka, ubytování ...

Jak vyplnit přihlášku?
Podrobné pokyny k poskytnutí údajů do přihlášky obdrží osobně (poštou) každý zájemce, který vyhovuje kritériím účasti a rozhodne se pro naše služby. Obsahem digitální přihlášky musí být: jméno a příjmení žadatele, datum a místo jeho narození, pohlaví, vzdělání a země pobytu; jméno, příjmení a pohlaví manžela/manželky s datem a místem narození; jméno, příjmení a pohlaví svobodných dětí žadatele, mladších 21 let, datum a místo jejich narození a jejich celkový počet; adresa žadatele; země původu; údaje o pasu žadatele; digitální fotografie žadatele, fotografie všech závislých členů rodiny.
Rozhodnete-li se jednat samostatně, kromě praktických informací na této stránce využijte portál Státního departmentu USA. Státní department každoročně zřizuje speciální informační linku (pro DV-2003 na čísle +1 202 331 7199).

Jak zjistím, že jsem byl vylosován? Je tato informace na internetu?
Losování Loterie DV-2024 proběhne po zpracování akceptovaných došlých přihlášek v lednu-únoru 2023. Všichni výherci předešlé Loterie o Zelenou kartu, kteří využijí naše služby, byli námi uvědoměni již v květnu 2022 o své výhře. Byli obeznámení o výsledku příslušným americkým úřadem na základě svých osobních přihlašovacích dat. Velvyslanectví ani žádné státní orgány tuto informaci neposkytují (ani telefonicky, ani písemně). Oficiální stránka výherců neexistuje. Některé agentury se sídlem v USA uveřejňují seznam výherců (kteří si u nich zaregistrovali přihlášky). My považujeme tyto informace za důverné a nezveřejňujeme je bez souhlasu samotných výherců.

Kdy mám čekat oznámení o výhře?
Obvykle je to 6-9 měsíců po uzavření Loterie. Výherci Loterie DV-2023 mohou očekávat výsledky v květnu 2022. Letos se první vylosovaní dovědeli o výsledcích začátkem května. Dříve obvykle v březnu začínalo rozesílání výherních obálek - oznamů výhercům do Afriky, následují ostatní kontinenty a Evropa přichází na řadu poslední - v červnu.
V roce 2002 došlo k překvapivému rozeslání většího počtu oznámení také koncem října z důvodu dodatečného vyloučení již (v květnu a červnu) obeznámených výherců, kteří se samostatně, nebo s "pomocí" psevdoagentur pokusili ošidit pravidla Loterie a podali ne jednu, ale více modifikovaných přihlášek.
Ověřená metodika, kterou používáme zamezuje dokonce i náhodné vystavení dvou žádostí jedním zájemcem a zabezpečuje přísný soulad s požadavky Státního departmentu. Koncem října se tak dalším z našich klientů dostala do rukou oznámení o výhře a všichni naši klienti pokračovali v procesu přidělování Zelené karty!

V požadavcích na zájemce o přistěhovalecká víza se uvádí také nutnost vlastnit prostředky na první období pobytu. Jaká je to konkrétně suma?
Přesná suma se nikde neuvádí. Každý žadatel je ohodnocen individuálně podle různých faktorů (věk, vzdělání, profese, velikost rodiny a pod.). Peníze v hotovosti (na účtech) a osobní majetek, které můžete dokladovat na interview, jsou jenom jedním z faktorů. Máte-li v USA příbuzné, nebo známé, mohou se zaručit za Vaše (finanční) zabezpečení (vyplněním formuláře Affidavit of Support I-134) a na vycestování Vám postačí jenom základní prostředky.

Jaké zaměstnání a ubytování mi poskytne americká vláda po přicestování do USA?
Americká vláda zvýhodňuje držitele Zelené karty v porovnání s jinými cizinci tím, že jim umožňuje získat stejný přístup k práci, vzdělání, pohybu po USA jako poskytuje občanům USA. Znamená to, že jim poskytuje volnost v rozhodování o tom, zda se zaměstnají, nebo budou podnikat, v rozhodování o tom, kde v USA se usadí a ubytují. Stejně jako americkým občanům proto ani držitelům Zelené karty, kteří přicestovali do USA, nezabezpečuje zaměstnání nebo ubytování. Trocha optimizmu nezaškodí: v současné situaci je v USA veliký počet volných pracovních míst a nezaměstnanost je nižší než v ČR. Výhercům poskytujeme poradenství v oblasti výběru vhodné práce v USA.

Může mi imigrační úřad odebrat Zelenou kartu?
Zelená karta se v USA vystavuje na neomezenou dobu. Za normálních okolností Vám ji nikdo neodebere. Problémy si mohou způsobit jenom ti držitelé, kteří neplánují v USA zůstat. Při přerušení pobytu v USA na dobu delší než jeden rok Zelená karta propadne. V určitých odůvodněných případech (studium, služba v ozbrojených silách a pod.) můžete zůstat mimo USA déle - na maximální dobu dvou let. Oprávňuje k tomu povolení, zvané taky Bílý Pas "Returning Rezident Status", které vystavuje přistěhovalecký úřad (INS) na území USA.

Zde se vrátíte na titulní stránku.