Přihlašte se

Seznámili jste se podrobně s pravidly a chcete zkusit štěstí? Splňujete kriteria? Seznámili jste se s podmínkami Loterie, s obsahem našich služeb a aktuální výši poplatku?

Nezapomeňte, že štěstí miluje připravené.

Zelená karta Vás oprávňuje k trvalému pobytu v USA. Získáte s ní skoro všechna práva, které má i občan USA, prakticky kromě práva volit a být volen. Můžete v USA žít, pracovat, studovat, svobodně se pohybovat, svobodně z USA vycestovat a znovu přicestovat bez potřeby zabezpečení doplňkových víz. Udělením Zelené karty neztrácíte nárok na české občanství (nebo občanství jiného státu, nemá-li s USA uzavřenou smlouvu o zamezení dvojitého občanství), můžete se do svého rodiště kdykoliv vrátit, nebo tam i žít a pracovat. Zelená karta se vystavuje na neomezenou dobu. Na to, aby neztratila platnost stačí, abyste mimo USA nebyli déle, než jeden rok. Držitel Zelené karty získává právo na sociální ochranu, zdravotní služby, vzdělání a jiné služby za podmínek běžných pro občany USA (s výjimkami v prvním období). Má právo být ručitelem pro své příbuzné, kteří požádají o povolení k trvalému pobytu v USA. Po pěti létech od udělení Zelené karty může její držitel požádat o přidělení občanství USA. V tomto případe se samozřejmě předpokládá, že svými skutky přesvedčí příslušné americké orgány, že má skutečný zájem v USA žít.

Mnoho štěstí v Loterii Vám přeje tým GreenCard Services.

Registrace do Loterie DV-2024 je na naší stránce uzavřena. Doporučujeme se zaregistrovat do nejbližšího ročníku. V polovině listopadu bude předběžná registrace otevřena.

Ak žijete v Slovenskej republike, alebo je pre Vás výhodnejšie uhradiť poplatok na území Slovenskej republiky, navštívte priamo slovenský registračný server.