Přihlašte se

Seznámili jste se podrobně s pravidly a chcete zkusit štěstí? Splňujete kriteria? Seznámili jste se s podmínkami Loterie, s obsahem našich služeb a aktuální výši poplatku? V této předběžné etapě registrace na naší stránce dostávate možnost bezplatného informování o novém ročníku. Nezapomenete tak na Vaši šanci na účast a výhru v nejbližším roce! Pokud nechcete v návalu povinností zapomenout na Loterii a promarnit tak Vaši šanci na úspěch, vyplňte hned teď Vaší registraci.
Jestliže jste se rozhodli, přihlašte se! Vaše účast v prvních dnech Vám umožní zapojit se mezi prvními, poskytne nám dostatek času pro pečlivou kontrolu a opravu dat a fotografií a zamezí registraci v podmínkách koncové přetíženosti systému registrace.

Spojení (link) na dotazníky je ve spodní části této stránky.

Nezapomeňte, že štěstí miluje připravené.

Zelená karta Vás oprávňuje k trvalému pobytu v USA. Získáte s ní skoro všechna práva, které má i občan USA, prakticky kromě práva volit a být volen. Můžete v USA žít, pracovat, studovat, svobodně se pohybovat, svobodně z USA vycestovat a znovu přicestovat bez potřeby zabezpečení doplňkových víz. Udělením Zelené karty neztrácíte nárok na české občanství (nebo občanství jiného státu, nemá-li s USA uzavřenou smlouvu o zamezení dvojitého občanství), můžete se do svého rodiště kdykoliv vrátit, nebo tam i žít a pracovat. Zelená karta se vystavuje na neomezenou dobu. Na to, aby neztratila platnost stačí, abyste mimo USA nebyli déle, než jeden rok. Držitel Zelené karty získává právo na sociální ochranu, zdravotní služby, vzdělání a jiné služby za podmínek běžných pro občany USA (s výjimkami v prvním období). Má právo být ručitelem pro své příbuzné, kteří požádají o povolení k trvalému pobytu v USA. Po pěti létech od udělení Zelené karty může její držitel požádat o přidělení občanství USA. V tomto případe se samozřejmě předpokládá, že svými skutky přesvedčí příslušné americké orgány, že má skutečný zájem v USA žít.

Mnoho štěstí v Loterii Vám přeje tým GreenCard Services.

Registrace do Loterie DV-2022 je na naší stránce otevřena. Doporučujeme se zaregistrovat do nejbližšího ročníku definitivně teď, etapa LastMinute brzy končí.

Vyberte si následující formulář, pokud jste se již definitivně rozhodli pro účast v Loterii. Vaše data budou při přenosu internetem zvlášť zabezpečena a přenášena po zakódování bezpečným protokolem SSL.

Formuláře pro včasné přihlášení do Loterie USA o Zelenou kartu DV-2022
pro zájemce žijící v České republice, nebo v jiných zemích

Ak žijete v Slovenskej republike, alebo je pre Vás výhodnejšie uhradiť poplatok na území Slovenskej republiky, navštívte priamo slovenský registračný server.