Wyniki Loterii DV-2022

Decyzję o zorganizowaniu loterii wizowej podjął Kongres Stanów Zjednoczonych w 1990 roku. Corocznie, z wyjatkiem Loterii DV-2003, rosnie zainteresowanie udzialem w losowaniu. Rośnie liczba osób, które zostały wykluczone z loterii, ponieważ nie spełniały wymaganych kryteriów. Poza standartowymi kazdorocznymi przyczynami na ten stan rzeczy wplynela zmiana zasad. Nie chodzi jedynie o kandydatów z krajów rozwijających się, jakby mógł ktoś sądzić. Także z naszych doświadczeń wynika, że ponad jedna trzecia kandydatów z Europy Środkowej nie jest w stanie samodzielnie przygotować bezbłędnego zgłoszenia.
Zgloszenia uczestników, którzy skorzystali z naszych uslug, zostaly bez wyjatku wlasciwie opracowane i przyjete do losowania w stanowionym czasie.

Do wzięcia udziału w loterii dopuszczani są jedynie kandydaci z krajów o niskim poziomie imigracji. Jeśli w ciągu ostatnich 5 lat przybyło z jakiegoś kraju do USA ponad 50 000 osób, kraj ten zostaje wykluczony z loterii. W ostatnim losowaniu nie mogli brać udziału kandydaci z następujących krajów: Bangladesz, Chiny (oprócz Tajwanu, Hongkongu i Macao), Filipiny, Guatemala, Haiti, Indie, Jamajka, Kanada, Kolumbia, Korea Południowa, Meksyk, Nigeria, Pakistan, Republika Dominikany, Salwador, Wietnam, Wielka Brytania, (oprócz Irlandii Północnej). Od Loterii DV-2000 zostało z ogólnej liczby 55 000 wiz przydzielanych w ramach programu NCARA wyłączonych 5 000 wiz dla kandydatów z Ameryki Środkowej (od 2021r. - 150 wiz). Ogólna liczba dla zwycięzcow DV-2021 wzrosła do 54 850 wiz.

Tu mozna odnalezc wyniki niektórych poprzednich loterii

Statystyki podane niżej pokazują, że kandydaci z Polski i z innych krajów Europy Środkowej mają wyższe prawdopodobieństwo wylosowania niż kandydaci z innych, głównie dużych krajów. W pierwszej tabeli przedstawiono spodziewaną liczbę wiz dla uczestników loterii.

Rok/Region

Afryka

Azja

Europa

Ameryka Północna

Ameryka Południowa
i Środkowa

Oceania

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

DV-2007

26654

7234

13379

7

1878

848

DV-2008

27315

7313

13523

9

954

886

DV-2009

27097

7028

14016

6

950

903

DV-2010

26420

8112

13413

9

1071

975

DV-2011

23874

8983

14976

11

1198

958

DV-2012

23766

8629

15314

8

1107

1176

DV-2013

23723

6765

17047

9

1231

1225

DV-2014

22008

8275

16566

8

1644

1499

DV-2015

20777

8658

17311

6

1732

1516

DV-2016

24592

8192

14750

9

1638

819

DV-2017

23942

4123

19149

8

1594

1184

DV-2018

21290

6895

17977

7

2153

1678

DV-2019

21644

9284

16955

10

1238

869

DV-2020

18909

9550

18194

12

2510

825

DV-2021

22183

10509

18607

12

2275

1164

DV-2022

22583

11061

18433

7

1613

1153

(* Oficjalne ostateczne dane DV-2021 będą znane po zakończeniu roku podatkowego i opublikowaniu danych statystycznych)

Jakie są wyniki dla kandydatów z Polski, Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej za ostatnie lata?

Rok/kraj

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006 DV-2007 DV-2008 DV-2009 DV-2010 DV-2011 DV-2012 DV-2013 DV-2014 DV-2015 DV-2016 DV-2017 DV-2018 DV-2019 DV-2020 DV-2021 DV-2022
Rzeczpospolita Polska

---

---  --- --- 4707 3855 5467 6211 3416 --- --- --- --- --- --- 2038 1552 961 629 517 863 461 384 383 355
Republika Słowacka

418

458 375 331 275 318 392 398 223 171 157 169 108 125 80 100 115 110 70 49 82 27 30 23 24
Republika Czeska

147

208  215 137 116 230 172 169 104 85 158 140 116 111 104 74 133 125 74 53 95 64 31 44 27

Wyniki ostatniej zakończonej loterii zostały opublikowane w sierpnu 2021. Liczba wylosowanych w Loterii DV-2022 podano dla poszczególnych krajów w następującej tabeli. Nazwy krajów podane sa w języku angielskim, zgodnie z zasadami przyjętymi w przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (State Department) USA.

AFRYKA

ALGERIA  6,001

ESWATINI  1

MOZAMBIQUE  2

ANGOLA  855

ETHIOPIA  2,988

NAMIBIA  9

BENIN  735

GABON  66

NIGER  49

BOTSWANA  4

GAMBIA, THE  77

RWANDA  983

BURKINA FASO  72

GHANA  3,145

SAO TOME AND PRINCIPE  4

BURUNDI  390

GUINEA  672

SENEGAL  277

CABO VERDE  12

GUINEA-BISSAU  15

SEYCHELLES  7

CAMEROON  2,656

KENYA  2,882

SIERRA LEONE  271

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC  21

LESOTHO  8

SOMALIA  435

CHAD  231

LIBERIA  1,417

SOUTH AFRICA  497

COMOROS  10

LIBYA  311

SOUTH SUDAN  75

CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE  3,347 

MADAGASCAR  19

SUDAN  6,001

CONGO, REPUBLIC OF THE  574

MALAWI  22

TANZANIA  103

COTE D’IVOIRE  597

MALI  74

TOGO  1,119

DJIBOUTI  187

MAURITANIA  158

TUNISIA  203

EGYPT  6,005

MAURITIUS  12

UGANDA  722

EQUATORIAL GUINEA  3

MOROCCO  4,138

ZAMBIA  56

ERITREA  261

  Western Sahara  2

ZIMBABWE  222

 

 

 

AZJA

 

 

AFGHANISTAN  3,410

JORDAN  917

SAUDI ARABIA  944

BAHRAIN  15

KOREA, NORTH  0

SINGAPORE  19

BHUTAN  114

KUWAIT  222

SRI LANKA  838

BRUNEI  2

LAOS  22

SYRIA  483

BURMA  561

LEBANON  320

TAIWAN  574

CAMBODIA  1,094

MALAYSIA  44

THAILAND  186

INDONESIA  218

MALDIVES  2

TIMOR-LESTE  0

IRAN  5,739

MONGOLIA  293

UNITED ARAB EMIRATES  275

IRAQ  1,512

NEPAL  3,802

YEMEN  1,561

ISRAEL  207

OMAN  27

 

JAPAN  510

QATAR  90

 

 

 

 

EUROPA

 

 

ALBANIA  2,756

GREECE  42

NORTHERN IRELAND  3

ANDORRA  0

HUNGARY  100

NORWAY  10

ARMENIA  2,066

ICELAND  8

POLAND  355

AUSTRIA  36

IRELAND  24

PORTUGAL  20

AZERBAIJAN  919

ITALY  324

  Macau  2

BELARUS  1,808

KAZAKHSTAN  1,978

ROMANIA  264

BELGIUM  35

KOSOVO  334

RUSSIA  6,001

BOSNIA AND HERZEGOVINA  67

KYRGYZSTAN  1,993

SERBIA  214

BULGARIA  220

LATVIA  43

SLOVAKIA  24

CROATIA  21

LIECHTENSTEIN  0

SLOVENIA  10

CYPRUS  10

LITHUANIA  110

SPAIN  184

CZECH REPUBLIC  27

LUXEMBOURG  3

SWEDEN  32

DENMARK  15

MALTA  0

SWITZERLAND  31

ESTONIA  24

MOLDOOVA  798

TAJIKISTAN  2,122

FINLAND  28

MONACO  0

TURKEY  2,526

FRANCE  205

MONTENEGRO  48

TURKMENISTAN  745

  Saint Martin  5

NETHERLANDS  34

UKRAINE  4,949

GEORGIA  1,604

  Sint Maarten  2

UZBEKISTAN  6,001

GERMANY  526 NORTH MACEDONIA  293 VATICAN CITY  0

 

 

 

AMERYKA PÓLNOCNA

 

 

BAHAMAS, THE  16

 

 

 

 

 

OCEANIA

 

 

AUSTRALIA  1,031

MARSHALL ISLANDS  2

PALAU  30

  Christmas Island  6

MICRONESIA, FEDERATED
STATES OF  4

SAMOA  5

  Cocos Keeling Islands  2

NAURU  9

SOLOMON ISLANDS  11

  Norfolk Island  6 NEW ZEALAND  248 TONGA  133

FIJI  950

  Cook Islands  19

TUVALU  4

KIRIBATI  11

PAPUA NEW GUINEA  26

VANUATU  4

 

 

 

AMERYKA POŁUDNIOWA

 

 

ANTIGUA AND BARBUDA  0

DOMINICA  3

SAINT KITTS AND NEVIS  0

ARGENTINA  146

ECUADOR  249

SAINT LUCIA  3

BARBADOS  0

GRENADA  0

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES  0

BELIZE  0

GUYANA  5

SURINAME  4

BOLIVIA  38

NICARAGUA  18

TRINIDAD AND TOBAGO  26

CHILE  24

PANAMA  4

URUGUAY  0

COSTA RICA  8

PARAGUAY  0 VENEZUELA  1,800

CUBA  975

PERU  198

 
     
Stąd wróć na stronę główną.