Wyniki Loterii DV-2023

Decyzję o zorganizowaniu loterii wizowej podjął Kongres Stanów Zjednoczonych w 1990 roku. Corocznie, z wyjatkiem Loterii DV-2003, rosnie zainteresowanie udzialem w losowaniu. Rośnie liczba osób, które zostały wykluczone z loterii, ponieważ nie spełniały wymaganych kryteriów. Poza standartowymi kazdorocznymi przyczynami na ten stan rzeczy wplynela zmiana zasad. Nie chodzi jedynie o kandydatów z krajów rozwijających się, jakby mógł ktoś sądzić. Także z naszych doświadczeń wynika, że ponad jedna trzecia kandydatów z Europy Środkowej nie jest w stanie samodzielnie przygotować bezbłędnego zgłoszenia.
Zgloszenia uczestników, którzy skorzystali z naszych uslug, zostaly bez wyjatku wlasciwie opracowane i przyjete do losowania w stanowionym czasie.

Do wzięcia udziału w loterii dopuszczani są jedynie kandydaci z krajów o niskim poziomie imigracji. Jeśli w ciągu ostatnich 5 lat przybyło z jakiegoś kraju do USA ponad 50 000 osób, kraj ten zostaje wykluczony z loterii. W ostatnim losowaniu nie mogli brać udziału kandydaci z następujących krajów: Bangladesz, Chiny (oprócz Tajwanu, Hongkongu i Macao), Filipiny, Guatemala, Haiti, Indie, Jamajka, Kanada, Kolumbia, Korea Południowa, Meksyk, Nigeria, Pakistan, Republika Dominikany, Salwador, Wietnam, Wielka Brytania, (oprócz Irlandii Północnej). Od Loterii DV-2000 zostało z ogólnej liczby 55 000 wiz przydzielanych w ramach programu NCARA wyłączonych 5 000 wiz dla kandydatów z Ameryki Środkowej (od 2021r. - 150 wiz). Ogólna liczba dla zwycięzcow DV-2021 wzrosła do 54 850 wiz.

Tu mozna odnalezc wyniki niektórych poprzednich loterii

Statystyki podane niżej pokazują, że kandydaci z Polski i z innych krajów Europy Środkowej mają wyższe prawdopodobieństwo wylosowania niż kandydaci z innych, głównie dużych krajów. W pierwszej tabeli przedstawiono spodziewaną liczbę wiz dla uczestników loterii.

Rok/Region

Afryka

Azja

Europa

Ameryka Północna

Ameryka Południowa
i Środkowa

Oceania

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

DV-2007

26654

7234

13379

7

1878

848

DV-2008

27315

7313

13523

9

954

886

DV-2009

27097

7028

14016

6

950

903

DV-2010

26420

8112

13413

9

1071

975

DV-2011

23874

8983

14976

11

1198

958

DV-2012

23766

8629

15314

8

1107

1176

DV-2013

23723

6765

17047

9

1231

1225

DV-2014

22008

8275

16566

8

1644

1499

DV-2015

20777

8658

17311

6

1732

1516

DV-2016

24592

8192

14750

9

1638

819

DV-2017

23942

4123

19149

8

1594

1184

DV-2018

21290

6895

17977

7

2153

1678

DV-2019

21644

9284

16955

10

1238

869

DV-2020

18909

9550

18194

12

2510

825

DV-2021

22183

10509

18607

12

2275

1164

DV-2022

22583

11061

18433

7

1613

1153

DV-2023

22464

10996

18323

7

1608

1602

(* Oficjalne ostateczne dane DV-2023 będą znane po zakończeniu roku podatkowego i opublikowaniu danych statystycznych)

Jakie są wyniki dla kandydatów z Polski, Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej za ostatnie lata?

Rok/kraj

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006 DV-2007 DV-2008 DV-2009 DV-2010 DV-2011 DV-2012 DV-2013 DV-2014 DV-2015 DV-2016 DV-2017 DV-2018 DV-2019 DV-2020 DV-2021 DV-2022 DV-2023
Rzeczpospolita Polska

---

---  --- --- 4707 3855 5467 6211 3416 --- --- --- --- --- --- 2038 1552 961 629 517 863 461 384 383 355 288
Republika Słowacka

418

458 375 331 275 318 392 398 223 171 157 169 108 125 80 100 115 110 70 49 82 27 30 23 24 20
Republika Czeska

147

208  215 137 116 230 172 169 104 85 158 140 116 111 104 74 133 125 74 53 95 64 31 44 27 19

Wyniki ostatniej zakończonej loterii zostały opublikowane w sierpnu 2022. Liczba wylosowanych w Loterii DV-2023 podano dla poszczególnych krajów w następującej tabeli. Nazwy krajów podane sa w języku angielskim, zgodnie z zasadami przyjętymi w przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (State Department) USA.

Stąd wróć na stronę główną.

AFRYKA

ALGERIA  5,526

ESWATINI  5

MOZAMBIQUE  2

ANGOLA  422

ETHIOPIA  2,761

NAMIBIA  6

BENIN  404

GABON  45

NIGER  78

BOTSWANA  9

GAMBIA, THE  65

RWANDA  1,024

BURKINA FASO 137

GHANA  3,398

SENEGAL  253

BURUNDI  400

GUINEA  706

SIERRA LEONE  522

CABO VERDE  24

GUINEA-BISSAU  9

SOMALIA  1,541

CAMEROON  2,392

KENYA  3,417

SOUTH AFRICA  222

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC  19

LIBERIA  1,221

SOUTH SUDAN  53

CHAD  257

LIBYA  397

SUDAN  4,863

COMOROS  3

MADAGASCAR  21

TANZANIA  165

CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE  4,385

MALAWI  23

TOGO  1,036

CONGO, REPUBLIC OF THE  389

MALI  90

TUNISIA  168

COTE D’IVOIRE  552

MAURITANIA  174

UGANDA  1,044

DJIBOUTI  249

MAURITIUS  1

ZAMBIA  59

EGYPT  5,529

MOROCCO  4,469

ZIMBABWE  202

EQUATORIAL GUINEA  4

  Western Sahara  2

 

ERITREA  376

 

 

 

 

 

AZJA

 

 

AFGHANISTAN  2,724

JORDAN  937

QATAR  92

BAHRAIN  10

KOREA, NORTH  2

SAUDI ARABIA  658

BHUTAN  115

KUWAIT  118

SINGAPORE  11

BURMA  1,107

LAOS  13

SRI LANKA  2,019

CAMBODIA  397

LEBANON  249

SYRIA  381

INDONESIA  115

MALAYSIA  45

TAIWAN  188

IRAN  5,506

MALDIVES  1

THAILAND  685

IRAQ  1,300

MONGOLIA  296

UNITED ARAB EMIRATES  175

ISRAEL  66

NEPAL  3,808

YEMEN  2,807

JAPAN  194

OMAN  25

 

 

 

 

EUROPA

 

 

ALBANIA  2,001

GREECE  28

NORTHERN IRELAND  4

ARMENIA  3,525

HUNGARY  66

NORWAY  4

AUSTRIA  34

ICELAND  4

POLAND  228

AZERBAIJAN  1,260

IRELAND  13

PORTUGAL  10

BELARUS  1,535

ITALY  154

  Macau  7

BELGIUM  32

KAZAKHSTAN  1,908

ROMANIA  228

BOSNIA AND HERZEGOVINA  47

KOSOVO  413

RUSSIA  5,505

BULGARIA  161

KYRGYZSTAN  2,846

SERBIA  134

CROATIA  12

LATVIA  48

SLOVAKIA 20

CYPRUS  8

LITHUANIA  91

SLOVENIA  2

CZECH REPUBLIC  19

MALTA  8

SPAIN  96

DENMARK  12

MOLDOVA  670

SWEDEN  26

  Faroe Islands  1

MONTENEGRO  28

SWITZERLAND  27

ESTONIA  17

NETHERLANDS  19

TAJIKISTAN  2,485

FINLAND  14

  Aruba  4

TURKEY  3,383

FRANCE  209

  Curacao  1

TURKMENISTAN  555

GEORGIA 2,071

  Sint Maarten  3

UKRAINE  3,808

GERMANY 512

NORTH MACEDONIA  258

UZBEKISTAN 5,511

 

 

 

AMERYKA PÓLNOCNA

 

 

BAHAMAS, THE  16

 

 

 

 

 

OCEANIA

 

 

AUSTRALIA  461

NAURU  3

SAMOA  5

  Cocos Keeling Islands  3

NEW ZEALAND 173

TONGA  78

FEDERATED STATES OF MICRONESIA  4

  Cook Islands  6

TUVALU  5

FIJI  1,718

PAPUA NEW GUINEA  21

VANUATU  21

KIRABATI  2

REPUBLIC OF PALAU  3

 

 

 

 

AMERYKA POŁUDNIOWA

 

 

ANTIGUA AND BARBUDA  3

DOMINICA  4

PERU  1,191

ARGENTINA  133

ECUADOR  466

SAINT KITTS AND NEVIS  2

BELIZE  4

GUATEMALA  84

SAINT LUCIA  3

BOLIVIA  46

GUYANA  15

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES  1

CHILE  27

NICARAGUA  77

SURINAME  4

COSTA RICA  39

PANAMA  11

TRINIDAD AND TOBAGO  31

CUBA  1,358

PARAGUAY  9

URUGUAY  7