Wyniki Loterii DV-2020

Decyzję o zorganizowaniu loterii wizowej podjął Kongres Stanów Zjednoczonych w 1990 roku. Corocznie, z wyjatkiem Loterii DV-2003, rosnie zainteresowanie udzialem w losowaniu. Rośnie liczba osób, które zostały wykluczone z loterii, ponieważ nie spełniały wymaganych kryteriów. Poza standartowymi kazdorocznymi przyczynami na ten stan rzeczy wplynela zmiana zasad. Nie chodzi jedynie o kandydatów z krajów rozwijających się, jakby mógł ktoś sądzić. Także z naszych doświadczeń wynika, że ponad jedna trzecia kandydatów z Europy Środkowej nie jest w stanie samodzielnie przygotować bezbłędnego zgłoszenia.
Zgloszenia uczestników, którzy skorzystali z naszych uslug, zostaly bez wyjatku wlasciwie opracowane i przyjete do losowania w stanowionym czasie.

Do wzięcia udziału w loterii dopuszczani są jedynie kandydaci z krajów o niskim poziomie imigracji. Jeśli w ciągu ostatnich 5 lat przybyło z jakiegoś kraju do USA ponad 50 000 osób, kraj ten zostaje wykluczony z loterii. W ostatnim losowaniu nie mogli brać udziału kandydaci z następujących krajów: Bangladesz, Chiny (oprócz Tajwanu, Hongkongu i Macao), Filipiny, Haiti, Indie, Jamajka, Kanada, Kolumbia, Peru, Korea Południowa, Meksyk, Nigeria, Pakistan, Republika Dominikany, Salwador, Wietnam, Wielka Brytania, (oprócz Irlandii Północnej). Od Loterii DV-2000 zostało z ogólnej liczby 55 000 wiz przydzielanych w ramach programu NCARA wyłączonych 5 000 wiz dla kandydatów z Ameryki Środkowej.

Tu mozna odnalezc wyniki niektórych poprzednich loterii

Statystyki podane niżej pokazują, że kandydaci z Polski i z innych krajów Europy Środkowej mają wyższe prawdopodobieństwo wylosowania niż kandydaci z innych, głównie dużych krajów. W pierwszej tabeli przedstawiono spodziewaną liczbę wiz dla uczestników loterii.

Rok/Region

Afryka

Azja

Europa

Ameryka Północna

Ameryka Południowa
i Środkowa

Oceania

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

DV-2007

26654

7234

13379

7

1878

848

DV-2008

27315

7313

13523

9

954

886

DV-2009

27097

7028

14016

6

950

903

DV-2010

26420

8112

13413

9

1071

975

DV-2011

23874

8983

14976

11

1198

958

DV-2012

23766

8629

15314

8

1107

1176

DV-2013

23723

6765

17047

9

1231

1225

DV-2014

22008

8275

16566

8

1644

1499

DV-2015

20777

8658

17311

6

1732

1516

DV-2016

24592

8192

14750

9

1638

819

DV-2017

23942

4123

19149

8

1594

1184

DV-2018

21290

6895

17977

7

2153

1678

DV-2019

21644

9284

16955

10

1238

869

DV-2020

*af

*as

*e

*na

*sa

*oc

(* Oficjalne ostateczne dane DV-2020 będą znane po zakończeniu roku podatkowego i opublikowaniu danych statystycznych)

Jakie są wyniki dla kandydatów z Polski, Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej za ostatnie lata?

Rok/kraj

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006 DV-2007 DV-2008 DV-2009 DV-2010 DV-2011 DV-2012 DV-2013 DV-2014 DV-2015 DV-2016 DV-2017 DV-2018 DV-2019 DV-2020
Rzeczpospolita Polska

---

---  --- --- 4707 3855 5467 6211 3416 --- --- --- --- --- --- 2038 1552 961 629 517 863 461 384
Republika Słowacka

418

458 375 331 275 318 392 398 223 171 157 169 108 125 80 100 115 110 70 49 82 27 30
Republika Czeska

147

208  215 137 116 230 172 169 104 85 158 140 116 111 104 74 133 125 74 53 95 64 31

Wyniki ostatniej zakończonej loterii zostały opublikowane w lipcu 2018. Liczba wylosowanych w Loterii DV-2019 podano dla poszczególnych krajów w następującej tabeli. Nazwy krajów podane sa w języku angielskim, zgodnie z zasadami przyjętymi w przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (State Department) USA.

AFRYKA

ALGERIA  2,745

ESWATINI  0

NAMIBIA  6

ANGOLA  150

ETHIOPIA  1,974

NIGER  31

BENIN  443

GABON  34

RWANDA  603

BOTSWANA  2

GAMBIA, THE  25

SAO TOME AND PRINCIPE  0

BURKINA FASO  84

GHANA  1,343

SENEGAL  91

BURUNDI  228

GUINEA  271

SEYCHELLES  1

CABO VERDE  10

GUINEA-BISSAU  2

SIERRA LEONE  217

CAMEROON  1,589

KENYA  1,801

SOMALIA  72

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC  5

LESOTHO  0

SOUTH AFRICA  162

CHAD  93

LIBERIA  1,142

SOUTH SUDAN  23

COMOROS  1

LIBYA  102

SUDAN  3,691

CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE  4,743

MADAGASCAR  9

TANZANIA  72

CONGO, REPUBLIC OF THE  258

MALAWI  4

TOGO  600

COTE D’IVOIRE  364

MALI  30

TUNISIA  82

DJIBOUTI  59

MAURITANIA  25

UGANDA  374

EGYPT  5,568

MAURITIUS 4

ZAMBIA  12

EQUATORIAL GUINEA  5

MOROCCO  2,202

ZIMBABWE  61

ERITREA  140

MOZAMBIQUE  9

 

 

 

 

AZJA

 

 

AFGHANISTAN  981

JAPAN  333

QATAR  72

BAHRAIN  10

JORDAN  633

SAUDI ARABIA  699

BHUTAN  27

KOREA, NORTH 11

SINGAPORE  15

BRUNEI  1

KUWAIT  165

SRI LANKA  765

BURMA  444

LAOS  64

SYRIA  265

CAMBODIA  790

LEBANON  135

TAIWAN  476

HONG KONG S.A.R.  92

MALAYSIA  68

THAILAND  127

INDONESIA  194

MALDIVES  2

TIMOR-LESTE  0

IRAN  4,101

MONGOLIA  265

UNITED ARAB EMIRATES  206

IRAQ  615

NEPAL  3,696

YEMEN  550

ISRAEL  128

OMAN  11

 

 

 

 

EUROPA

 

 

ALBANIA  3,603

GREECE  48

NORTHERN IRELAND  13

ANDORRA  8

HUNGARY  84

NORWAY  12

ARMENIA  1,422

ICELAND  0

POLAND  384

AUSTRIA  38

IRELAND  19

PORTUGAL  12

AZERBAIJAN  899

ITALY  220

  Macau  5

BELARUS  1,512

KAZAKHSTAN  1,584

ROMANIA  311

BELGIUM  32

KOSOVO  260

RUSSIA  5,118

BOSNIA AND HERZEGOVINA  40

KYRGYZSTAN  1,223

SERBIA  210

BULGARIA  343

LATVIA  68

SLOVAKIA  30

CROATIA  40

LIECHTENSTEIN  0

SLOVENIA  4

CYPRUS  5

LITHUANIA  151

SPAIN  99

CZECH REPUBLIC  31

LUXEMBOURG  0

SWEDEN  36

DENMARK  17

MACEDONIA  249

SWITZERLAND 49

ESTONIA  30

MALTA  6

TAJIKISTAN  1,401

FINLAND  15

MOLDOOVA  1,112

TURKEY  2,709

FRANCE  212

MONACO  3

TURKMENISTAN  515

  New Caledonia  3

MONTENEGRO  35

UKRAINE  3,313

GEORGIA  1,131

NETHERLANDS  56

UZBEKISTAN  1,743

GERMANY  328

  Aruba  3

VATICAN CITY  0

 

 

 

AMERYKA PÓLNOCNA

 

 

BAHAMAS, THE  20

 

 

 

 

 

OCEANIA

 

 

AUSTRALIA  647

MICRONESIA, FEDERATED
STATES OF  0

SAMOA  4

  Christmas Island  2

NAURU  6

SOLOMON ISLANDS 4

  Cocos Keeling Islands  9

NEW ZEALAND  181

TONGA  42

  Norfolk Island  1

  Cook Islands  15

TUVALU  0

FIJI  435

  Tokelau  1

VANUATU  7

KIRIBATI  12

PAPUA NEW GUINEA  11

 

MARSHALL ISLANDS  0

PALAU  1

 

 

 

 

AMERYKA POŁUDNIOWA

 

 

ANTIGUA AND BARBUDA  1

DOMINICA  0

PARAGUAY  9

ARGENTINA  30

ECUADOR  134

SAINT KITTS AND NEVIS  0

BARBADOS  1

GRENADA  0

SAINT LUCIA  0

BELIZE  2

GUATEMALA  60

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES  0

BOLIVIA  22

GUYANA  3

SURINAME  0

CHILE  21

HONDURAS  58

TRINIDAD AND TOBAGO  19

COSTA RICA  12

NICARAGUA  23

URUGUAY  15

CUBA  2,703

PANAMA  8

VENEZUELA 1,068

Stąd wróć na stronę główną.