Výsledky Loterie DV-2023
Výsledky Loterie DV-2023, do které se přihlašovalo na podzim 2021, byli ohlášeny v první dekádě května 2022. Všechny naše klienty jsme již informovali o jejich výsledku. Souhrnnné statistiky ročníku jsme zveřejníme koncem léta 2022.
Souhrnné výsledky Loterie DV-2023, do které se přihlašovalo na podzim 2021, byli vzhledem k epidemii koronaviru ohlášeny později - v srpnu 2022. Všechny naše klienty jsme informovali o jejich výsledku již v červnu.
Počet celosvětově podaných přihlášek se vzhledem ke změně pravidel byl stále nižší přibližně o 40 procent, poklesl hlavně zájem Evropanů, kteří pro cesty v EU nevyužívají pasy. Zadání čísla platného pasu bylo i letos podmínkou účasti v loterii. Vedlo to ke stagnaci počtu výherců zejména ze střední Evropy. Statistika vyloučených přihlášek nebyla zveřejněna. Díky procesu zpracování byly ihned vyloučeny také duplicitní přihlášky a formálně chybné přihlášky.
Do 30. září 2022 bude pokračovat proces interview s výherci DV-2022.
Oznámení o vylosování byla zaslána 19 obyvatelům z České republiky. Podle očekávání nejvyšší počet výherců, losovaných v rámci regionu Evropa patřil Uzbekistánu, Rusku, Turecku a Ukrajině, která se i letos přehoupla před tradičně silnou Arménii. Podrobnosti jsou v části VÝSLEDKY.
V souladu s pravidly loterie není žádný seznam výherců zveřejňován ani v tisku, ani na internetu.
Pokud jste vyhráli, pečlivě se seznamte s doručenou dokumentací - došlo k několika změnám a upřesnením.
Informace o průběhu předešlých Loterií jsou zde.

Registrace do Loterie DV-2024
Registrace do Loterie DV-2024 je na naší stránce uzavřena. Brzy otevřeme předběžnou etapu registrace do příští Loterie. Pokud se přihlásíte předběžně, rozhodnete se později po naší informaci o startu oficiální registrace (nejpozději v září 2023) a obdržíte od nás instrukce nezbytné pro zabezpečení Vaší závazné účasti v Loterii.
Umožní Vám to zapojit se do Loterie a ještě letos garantovat svoji účast.
Již v Loterii DV-2005 byly provedeny změny, které mají eliminovat problémy, se kterými se spotýkal pořadatel v minulých létech: snahy obejít pravidla a podat více přihlášek jednou osobou, snahy využít Loterii na získání trvalého vstupu pro osoby s teroristickými záměry. Vypracovány byly nové procedury, které umožnily příjem přihlášek do Loterie výhradně elektronickou formou.
Pravidla předpokládají využití služeb, které již několik let úspěšně poskytujeme zájemcům o Loterii a umožní elektronické podání korektní přihlášky širokým vrstvám zájemců.

Zpráva pro výherce Loterie DV-2023
V případě, že jste vyhráli a obdrželi oznámení o výhře očekávejte brzy (po zrušení omezení v důsledku pandemie koronaviru) oznámení termínu Vašeho interview na Velvyslanectví USA nebo v USCIS (pokud se již nacházíte v USA). Po absolvování interview a udělení vstupních víz budou moci nejpozději do 6 měsíců vycestovat do USA a nastartovat tam svoji kariéru. Jestliže jste správně vyplnili sadu formulářů pro výherce vizové loterie (dříve tzv. balíček č.3 s oznámením o výhře) a včas odeslali na určenou adresu, čekejte pozvánky ve Vaší výherní schránce také Vy. Poslední termín na interview pro výherce DV-2022 bude 30.9.2022, poslední pracovní den amerického fiskálního roku 2022. V současnosti si připravujte dokumentaci, potřebnou pro Vaše interview na Velvyslanectví USA. Připravte se na to, že od roku 2013 je snížen poplatek pro výherce, kteří absolvují interview na Velvyslanectví na 330 USD (přibudl ale nový poplatek 165 USD za zpracování zelené karty na území USA, splatný po interview).


Bezvízový styk s USA

Počínaje 17.11.2008 je Česká republika zařazena do programu bezvízového styku, tzv. Visa Waiver Program. Pro cestu již není třeba víza, ale nadále je potřebné povolení na cestu (tzv. cestovní registrace ESTA). Víza jsou nadále nezbytné pro cesty delší než 90 dní, za účelem práce, nebo studia. Pro práci v USA i nadále budete potřebovat tzv. Zelenou kartu. Ke konci roku 2019 bylo jako poslední země z regionu do bezvizového programu zařazeno Polsko. Zvýší to šance na výhru v Loterii pro účastníky z jiných evropských zemí.


Fotografie na víza

Počínaje 1.11.2016 není povoleno na fotografiích pro účely jakýchkoli víz do USA používat brýle. Výjimkou jsou případy, kdy se musí brýle používat ze zdravotních důvodů (např. pacient po operaci očí) a má o tom potvrzení lékaře-specialisty. Zpřísněny byly i jiné požadavky k fotografiím, od r.2017 je přípustné na fotografii jenom bílé pozadí. Od r.2019 se striktně trvá na stáří fotografií a fotografie z předešlých Loterií nelze použít. Dle zkušeností s přípravou fotografií našich klientů víme, že většina zájemců nečte pravidla dostatečně pečlivě a pro úspěšné zařazení je nezbytné jejich fotografie upravit, nebo celkem vyměnit. Samostatné přihlášení s takovými fotografiemi vede k vyloučení přihlášky z losování.

Obdrželi jste zprávu, že jste vyhráli v Loterii?
Letos, stejně jako začátkem r.2011 a 2012 se na nás obrátilo množství zájemců o zelenou kartu, kteří v angličtině obdrželi "oznámení o výhře". Společným znakem bylo, že tito zájemci dříve poskytli své údaje americké soukromé organizaci USAFIS. Teď ve jménu této organizace, případně "ve jménu" Státního Departmentu obdrželi zprávu, podle které byli vylosováni v DV Loterii. Teď, před přidělením Zelené karty mají odeslat peníze (poplatky souvisejíci s výhrou ve výši 880 USD) na adresu zástupce Velvyslanectví USA v Londýně.
Tito "výherci" se naštěstí obrátili k nám se žádostí o pomoc při postupu při udělení zelené karty. Na základě jejich údajů jsme zjistili, že se stali cílem pokusu o podvod. Zklamáni, že nevyhráli (zatím), alespoň nepřišli o spoustu peněz.
Postup v případě skutečné výhry je jiný. Výherci budou známi teprve v květnu, Státní Department jim nezasílá e-mailovou zprávu, poplatek za přidělení zelené karty se platí při interview přímo v pokladně Velvyslanectví, oznámení o výhře mají jiný obsah.
Není známo, kdo je za těmito e-mailovými zprávami. Ještě jednou se ale potvrdilo, že metody a úroveň ochrany osobních údajů jsou u některých zahraničných organizací, zejména v USA, velice nízké.

Připravujete se na cestu do USA? Dobré rady, ověřená zavazadla na cestu a zelená karta, je to, co Vám jistě pomůže.

Zde se vrátíte na titulní stránku.