Výsledky Lotérie DV-2024
Výsledky Lotérie DV-2024, do ktorej sa prihlasovalo na jeseň 2022, sú známe od prvej májovej dekády a pred 15.5.2023 sme informovali o výsledku každého nášho klienta.
Podrobné výsledky Lotérie DV-2024 boli známe až v auguste 2023, všetci naši klienti boli informovaní o výsledku a pripravujú sa na interview. Výhercov sme už informovali, ak ste sa do tohoto ročníka Lotérie zapojili a doteraz nedostali správu o výhre, odporúčame sa zapojiť do ďalšieho ročníka. Ak ste využili naše služby v predchádzajúcom ročníku, dostali ste už od nás správu o podmienkach zvýhodneného zapojenia pred oficiálnym štartom novej Lotérie DV-2025.
Štatistiku a celkové výsledky DV-2024 nájdete v časti "Výsledky".
Záujem o Lotériu po minuloročnom poklese v ročníku DV-2024 mierne narástol, záujemcovia sa už adaptovali na zmeny v pravidlách. Pri elektronickom príjme prihlášok boli z Lotérie okamžite vylúčené duplicitné prihlášky a formálne nesprávne prihlášky (podávané prevažne samostatne konajúcimi záujemcami). Prihlášky účastníkov, ktorí využili naše služby, boli správne a včas zaradené do Lotérie i samotného losovania.
Oznamy o vylosovaní v DV-2024 si mohlo prečítať 33 výhercov zo Slovenska, 46 výhercov narodených v Českej republike, 102 v Maďarsku. Najvyšší počet výhercov v krajinách zaradených v štruktúre Štátneho departmentu pod Európu, patril tento rok Uzbekistanu, Rusku, Kirgizsku, Ukrajine a Arménsku, poklesol pocet výhercov z Turecka. Podrobnosti nájdete v časti VÝSLEDKY.
Presný termín losovania Konzulárne centrum tradične nezverejnilo.
Ak ste už dostali oznámenie o vylosovaní, pozorne si prečítajte pokyny, ktoré aj tento rok už nenájdete v obálke, ale len na stránke, špeciálne určenej výhercom.

Informácie o priebehu predchádzajúcich Lotérií nájdete tu.

Registrácia do Lotérie DV-2025 práve prebieha, je v etape LastMinute
Štátny Department USA ohlásil registráciu do ročníka Lotérie DV-2025. Prihlasovanie na našej stránke do ročníka DV-2025 je už otvorené, prebieha priebežná etapa registrácie. Pokiaľ ste sa definitívne rozhodli, máte možnosť zapojiť sa hneď a registráciu ukončiť on-line platbou. Ak sa rozhodnete pre naše služby, teraz sa prihláste a nasledujte naše pokyny - budete zaradení do Lotérie DV-2025 v určenom termíne. Odporúčame prihlásitť sa hned teraz. Ku prihláške budete potrebovať fotografie všetkých členov Vašej rodiny (Vy, manžel/ka, všetky Vaše slobodné deti do 21 rokov), hoci i na poslednú chvíľu, dokážeme zvládnuť aj nápor žiadateľov v posledných dňoch, čo vedie pravidelne k preťaženosti registračného systému. Ak pošlete podklady (hlavne fotografie), ktoré nebudú úplne podľa našich pokynov až v posledných hodinách, môže sa Vaša prihláška presunúť do ďalšieho ročníka.

Ročníky lotérie počínajúc DV-2005 sú poznačené snahou eliminovať problémy, s ktorými sa stretávali poriadatelia v minulých rokoch: snahy obísť pravidlá a podávať viac prihlášok jednou osobou, snahy využiť Lotériu na získanie trvalého vstupu pre osoby s teroristickými zámermi. Boli vypracované nové procedúry, ktoré umožnili príjem a spracovanie prihlášok do Lotérie výhradne elektronickou formou. Pravidlá predpokladajú naďalej využitie služieb, ktoré už tretiu desiatku rokov úspešne poskytujeme záujemcom o účasť v Lotérii a umožnia elektronické podanie korektnej prihlášky širokým vrstvám záujemcov.


Aj pri tomto ročníku lotérie sú prísne formálne požiadavky na technické vlastnosti fotografie žiadateľa a závislých členov jeho rodiny, fotografie nesmú byť staršie ako 6 mesiacov a v pravidlách sú aj ďalšie zmeny, ktoré prešli zákonodarným procesom. Fotografie použité v predchádzajúcich ročníkoch nemôžu byť použité. Ak by ste samostatne pokračovali podľa pokynov k predchádzajúcej lotérii, Vaša prihláška bude z účasti v Lotérii DV-2025 určite vylúčená. Prihlasovanie sa uskutočňuje v systéme elektronickej registrácie Štátneho Departmentu, ktorý je využitý aj na podávanie prihlášok záujemcov zo SR. Prihláste sa do Lotérie už dnes a nepremrhajte tak Vašu šancu. Dôsledná kontrola, ktorú vykonávame pri každej žiadosti, zabezpečí, že prihlášky spracované na základe našich pokynov budú obsahovať všetky náležitosti podľa aktuálnych pravidiel.

Správa pre výhercov Lotérie DV-2024
Ak ste dostali oznam o výhre v DV-2024 s číslom pod 2024EU0006000, očakávajte pozvánku na interview na Veľvyslanectve USA, alebo v USCIS. Naši výhercovia sa už pripravujú na interview na Veľvyslanectve USA, pripravujú sa na vycestovanie. Určité zdržanie bude spôsobené obmedzením návštev na konzulátoch z dôvodu epidémie koronavírusu. Po absolvovaní interview a pridelení vstupných víz budete môcť najneskôr do 6 mesiacov vycestovať do USA a začať tam svoju kariéru. Ak ste správne vyplnili sadu imigračných formulárov a včas ich odoslali na určenú adresu, čakajte pozvánky na interview aj Vy.
Posledný termín na interview v DV-2024 bude v pondelok 30.9.2024, posledný pracovný deň amerického fiškálneho roka 2024. Ak nestihnete absolvovat interview do tohoto dátumu, zvážte Vašu účasťt v nasledovnom ročníku Lotérie. Teraz si pripravujte dokumentáciu, potrebnú pre Vaše interview na Veľvyslanectve USA. Pripravte sa zároveň na to, že od 1.2.2013 je z pôvodnej súhrnnej výšky 880 USD podstatne znížený poplatok pre výhercov, ktorí absolvujú interview na Veľvyslanectve, na 330 USD (zároveň pribudol poplatok 165 USD za spracovanie zelenej karty na území USA, splatný až po interview).
Imigračné víza, vrátane DV - víz, sú teraz po zdržaniach spôsobených COVID pandémiou, vybavované prioritne pred ostatnými typmi víz.

Bezvízový režim pre občanov SR
Od 17.11.2008 majú občania SR a niektorých ďalších krajín EÚ možnosť cestovať do USA na turistické účely bez víz (tzv. Visa Waiver Program).
Naďalej však platí, že na to, aby občan inej krajiny mohol počas návštevy USA aj pracovať (vrátane študentských brigád, pre ktoré platia špeciálne víza), bude potrebovať povolenie na pobyt a prácu - Zelenú kartu. Účasť v Lotérii je pre záujemcov o dlhodobý pobyt, život a prácu v USA preto aj naďalej aktuálna. Víza boli nahradené udelením tzv.cestovnej registrácie ESTA, ktorú musí uskutočniť vopred každý cestujúci. Konečné rozhodnutie o vpustení na územie USA vykonáva pracovník imigračnej služby na hranici USA.
V októbri 2019 sa rozhodlo o pripojení Poľska k bezvízovému programu.


Fotografie na víza

Počínajúc 1.11.2016 nie je povolené na fotografiách pre účely akýchkoľvek víz do USA používať okuliare. Výnimkou sú prípady, keď musí žiadateľ o víza okuliare používať zo závažných zdravotných dôvodov (napr. pacient po operácii očí) a má o tom potvrdenie odborného lekára. Od r.2017 je povolené len biele pozadie na fotografii. Sprísnené sú aj ďalšie požiadavky - na čo treba dbať, Vás budeme informovať v pokynoch hneď po vyplnení prihlášky na našej stránke. Podľa našich dlhoročných skúseností väčšina záujemcov o Lotériu nedokáže v potrebnej miere pozorne prečítať pravidlá a ich fotografie musia byť upravené, alebo úplne vymenené novými. Samostatne podané prihlášky s takýmito nevhodnými fotografiami sú z lotérie vylúčené a prihlášky diskvalifikované bez toho, že by sa o tom účastník dozvedel.

Dostali ste správu, že ste vyhrali v Lotérii?
Začiatkom r.2011 sa na nás obrátilo množstvo záujemcov o zelenú kartu, ktorí v angličtine dostali "oznámenie o výhre". Podobná situácia sa opakuje každoročne, preto Štátny Department dlhodobo upozorňuje záujemcov o Zelenú kartu na podobné aktivity. Spoločným znakom bolo, že títo záujemcovia v minulosti poskytli svoje údaje americkej organizácii USAFIS. Teraz v mene tejto organizácie, alebo (falošne) v mene Štátneho Departmentu dostali správu, v ktorej sa dozvedajú, že boli vylosovaní v lotérii. Teraz, pred udelením Zelenej karty majú urýchlene poslať peniaze (poplatky súvisiace s výhrou vo výške do 880 USD) na (súkromnú) adresu zástupcu Veľvyslanectva USA v Londýne (alebo inde v Európe). Títo "výhercovia" sa našťastie obrátili na nás so žiadosťou o pomoc pri ďalšom postupe pri získaní zelenej karty. Na základe ich údajov sme zistili, že sa stali cieľom pokusu o podvod. Síce sklamaní, že nevyhrali, aspoň neprišli o kopu peňazí.
Postup v prípade skutočnej výhry je iný. Výhercovia nedostávajú žiadnu e-mailovú správu od oficiálnych orgánov USA so žiadosťou o platbu, poplatok za pridelenie zelenej karty platia pred interview priamo v pokladni Veľvyslanectva, písomné oznámenia o výhre majú iný obsah.
Nie je známe, kto je za týmito e-mailovými správami. Znova sa ale potvrdilo, že ciele, pracovné metódy a úroveň ochrany osobných údajov sú u niektorých zahraničných organizácií, hlavne mimo EÚ, na nízkej úrovni.

Pozor na plagiátorov
Obraciate sa na nás a informujete o problémoch, s ktorými ste sa stretli pri využití "služieb" rôznych "pseudoagentúr". Skutočne - informácie, ktoré prinášame na našej stránke, sa "tešia" záujmu aj medzi rôznymi plagiátormi a podvodníkmi. Títo bez potrebných licencií a povolení iba imitujú (napodobňujú) túto stránku, neoprávnene kopírujú a falšujú dokumentáciu, ktorú zasielame klientom - ale vôbec sa nezaujímajú o poskytovanie plnohodnotných služieb. Príslušné kroky museli byť v minulosti podniknuté voči subjektom z niekoľkých miest.
Oprávnenie na poskytovanie komplexu služieb entro, GreenCard Services pre Slovenskú republiku, ktoré sú úspešne využívané už vyše 20 rokov, má v súčasnosti spoločnosť Revance, ktorá prevádzkuje túto stránku v spolupráci s entro, ltd. Tieto služby idú ďaleko za rámec jednoduchého vyplnenia údajov. Pomáhajú Vám zvýšiť svoje šance pred zaregistrovaním prihlášky a úspešne absolvovať všetky kroky, potrebné k získaniu zelenej karty. Informácie poskytované na tejto stránke sú pôvodné. Buďte preto pozorní pri posudzovaní iných ponúk, hlavne ak nesú znaky napodobňovania našej stránky. Pamätajte, že agentúry v zahraničí nemajú dostatok lokálnych znalostí, aby vylúčili prípadné chyby v údajoch záujemcov zo Slovenska (a okolitých krajín) a aby Vám poskytli potrebnú starostlivosť na mieste v prípade Vašej výhry.
Od našich klientov nevyžadujeme žiadne údaje, ktoré by šli nad rámec údajov, potrebných a nutných pre úspešnú účasť v Lotérii (základné osobné údaje, údaje o vzdelaní). Nepotrebujeme a nikdy nebudeme požadovať od Vás rodné číslo, čísla účtov a kariet. Buďte opatrní, ak by ktokoľvek od Vás takéto údaje požadoval. Vláda USA každoročne vyzýva k opatrnosti pri poskytovaní týchto údajov, ale nemôže menovite oznamovať a rozlišovať poskytovateľov kvalitných služieb s pridanou hodnotou, ktoré sú v súlade s pravidlami Lotérie, od nekorektných subjektov. Niektorí novinári si toto upozornenie zjednodušili tak, že označia všetkých poskytovateľov služieb za neregulárnych; pravidlá lotérie (1996-2019) ale tieto služby povoľujú a všetky správne podané prihlášky považujú za rovnocenné pri losovaní.
Ochrana osobných údajov je v EÚ tradične na vyššej úrovni, ako v ostatnom svete. Aj platby cez internet za naše služby, ak sa pre ne rozhodnete, máme tradične na vysokej úrovni. Prenosy osobných údajov sú zašifrované protokolom SSL a platby prebiehajú len medzi Vami a finančnou inštitúciou, ktorá zabezpečuje pre nás platobný systém (Tatra banka, PayPal), bez toho, aby sme my vedeli akékoľvek údaje o Vašom účte, či karte. Ďalšie informácie, ktorým treba venovať pozornosť.

Návštevy novinárov
Informácie, ktoré prinášame na našej stránke, si získali záujem medzi verejnosťou a našli odozvu aj v záujme oznamovacích médií. Informácie z našej stránky sú často citované a využívané. Na základe rozhovorov s našimi pracovníkmi boli uverejnené obsažné články o problematike Zelenej karty a pracovných možností v USA, našu stránku, spolu s výsledkami Lotérie prezentovala aj Slovenská televízia.
Tu nájdete výber z článkov, ktoré boli uverejnené o nás a našich službách.

Zberáte sa na cestu do USA? Dobré rady, overená batožina na cestu a zelená karta, je to, čo Vám pomôže.

Tu sa vrátite na titulnú stránku.